Telekomunikácie sú našim pilierom, oblasti výroby a healthcare sú našou novou výzvou. Technológií, ktoré v tíme používame je veľa a určite si každý nájde to, čo sa mu páči. Vyvíjame riešenia from the scratch v Jave alebo riešenia postavené na moderných produktoch ako Salesforce.

Transformace a digitalizace
Inovatívne projekty, telco, healthcare, výroba.

Priateľský a už dlhé roky stabilný tím profesionálov v Bratislave. Dodávame moderné IT riešenia,  začíname zberom požiadaviek, pokračujeme tvorbou špecifikácie, návrhom komplexnej architektúry, dizajnom a implementáciou. Pritom snažíme sa používať nové moderné technológie a postupy.

Dodávame štandardným, ale aj agilným spôsobom. Sme experti v kľúčových oblastiach ako BSS/OSS, riešime tiež vývoj management systémov. Naše projekty sú inovatívne a pomáhajú našim klientom v transformácii a digitalizácii. Moderné technológie sú u nás samozrejmosťou, radi si rozširujeme naše znalosti.

Workflow
Veľkosť tímu
Technológie
Agile
Waterfall
SCRUM
Iteratívny a inkrementálny vývoj
20
Java
Hibernate
Angular
TIBCO

 

V rámci unikátneho programu nášho zákazníka sme súčasťou transformácie viacerých kľúčových komponentov, kde s našim tímom vyvíjame novú aplikáciu pre zadávanie a manažment žiadostí obchodníkov. Cieľom programu je vytvoriť vlastné riešenie zastrešujúce celý životný cyklus obchodníkov a zabezpečiť efektívnu správu ich platobných transakcií. Do projektu sme vniesli prvky agilných metód vývoja, vďaka ktorým dokážeme komunikovať priamo s business zadávateľmi a doručovať produktové inkrementy v pravidelných balíkoch.

Riešenie zastrešujúce životný cyklus obchodu.

Vývoj robíme v Jave s využitím Spring Boot, Oracle DB a Thymeleaf. Pre zjednodušenie našich rutín sme si vytvorili vlastný nástroj pre optimalizáciu vytvárania používateľských obrazoviek a na pomoc s workflow sme si vybrali Camunda BPM. Aby sme si boli istí, že funkcionality, ktoré nasadíme do UAT alebo produkčných prostredí sú pripravené, testujeme so zapojením kľúčových používateľov a v rámci testovania vybraných komponentov tiež využívame Selenium IDE.

V tíme máme 8 ľudí, počnúc testerkou, vývojármi rôznej seniority až po projektovú manažérku. V súčasnosti sa najčastejšie počujeme na ranných standup-och a ak sme zvedaví, kto sa čomu venuje, jednoducho nahliadneme do JIRA, kde máme prehľadne v SCRUM Boarde zobrazené všetky naše prebiehajúce aktivity. Od začiatku náš projekt prechádzal viacerými fázami a preto sa sústredíme na to, aby sme si pri riešení náročných úloh dokázali vzájomne pomôcť a posúvať hranice našich skúseností na nové úrovne.

Workflow
Veľkosť tímu
Technológie
Agile
Scrum
Iterative
Waterfall
8
Java
Springboot
Camunda
Thymeleaf

 

Merchant Boarding tým

Pred tromi rokmi sme ako CGI IT Česká republika získali nového zákazníka. Globálna logistická spoločnosť so sídlom v Nemecku nám zverila vývoj svojich aplikácií v Jave. Podarilo sa nám spolu vybudovať dlhodobé partnerstvo.

Agilní vývoj pro logistickou společnost
Tri tímy pracujúce v Scrume

Dnes pre zákazníka pracujú už tri agilné tímy, zákazník si chváli českú kvalitu a flexibilitu a plánuje nám odovzdať vývoj a správu ďalších svojich aplikácií. Naše agilné java tímy sú rozprestreté po ČR, skladajú sa z niekoľkých vývojárov, testerov a analytika.

Pre nás to znamená, že pracujeme v menších tímoch, postupne zaúčame ďalších kolegov, k tomu potrénujeme angličtinu, občas zájdeme do Hamburgu alebo sa všetci aj so zákazníkom stretneme v Prahe.

Workflow
Veľkosť tímu
Technológie

Agile

SCRUM

8
java
spring
angular
DevOps

Naša spolupráca s významnými globálnymi partnermi začala pred viac ako 12 rokmi. Naším najvýznamnejším klientom je banková korporácia, ktorá sa na nás spolieha v množstve kľúčových oblastí, kde vyvíjame, testujeme a udržiavame aplikácie.

Stále sa učíme a baví nás to!

Od začiatku sme spoločne so zákazníkom budovali agilné tímy. Za 12 rokov spolupráce sme sa spoločne výrazne posunuli dopredu ako technicky tak procesne. Dnes sa naše tímy zameriavajú na DevOps alebo napríklad na automatizáciu procesov.

My sme sa naučili veľa o bankových procesoch banka na oplátku získala špičkových, spoľahlivých a motivovaných developerov. Obojstranne prínosná spolupráca je to, čo nás baví. Pracujeme v medzinárodnom heterogénnom tíme so širokou škálou technológií.

Workflow
Veľkosť tímu
Technológie

Agile

SAFe

22
java
spring
angular
Google cloud
Agilní vývoj pro globální klienty

V rámci spolupráce s CGI Germany sa podieľame na niekoľko projektoch pre ESA (European Space Agency). Pracujeme v stabilnom a preverenom tíme kolegov, ktorých baví čeliť výzvam a zároveň fungovať ako jedna veľká rodina. Naši vývojári sa podieľajú na vývoji niekoľko rôznych systémov.

Space Tým
IPDF (Instrument Data Processing Facility) a H2SAT (Heinrich Hertz communications satellite)

Projekt pre EUMETSAT je zameraný na distribuované spracovanie veľkého množstva obrazových informácií získaných zo snímačov z družíc na geostacionárnej obežnej dráhe. Tieto spracované dáta obsahujúce aj telemetrické údaje potom putujú k ďalšiemu spracovaniu externým subjektom.

Na projekte pracujeme s našou platformou Pleniter® - unikátnou sadou vysoko integrovaných nástrojov na plánovanie, implementáciu a kompletné riadenie satelitných misií. Cieľom je výskum a testovanie nových komunikačných technológií vo vesmíre na technickej aj vedeckej úrovni.

Workflow
Veľkosť tímu
Technológie

Agile

SAFe

10
java
spring
angular
DevOps

 

Pre nemocnicu Na Františku sme vytvorili unikátny koncept navigačného a znalostného systému pre pacientov. Cieľom je poskytnúť pacientom a návštevníkom  nemocnice všetky informácie týkajúce sa ich návštevy pred, v priebehu aj po jej absolvovaní, a to s využitím celej rady rozhraní zameraných na najširšie spektrum užívateľov. Systém zaisťuje prívetivé prepojenie medzi strohým prostredím nemocnice a ľuďmi, ktorí sa nachádzajú v ťažkej situácii.

Unikátny koncept pre pacientov a ich blízkych – systém, ktorý pomôže nám všetkým

Systém sa skladá z celej rady komponent pokrývajúcich dátovú základňu, služby a API až po webové a mobilné užívateľské rozhrania. Tomu odpovedá aj veľkosť a zloženie tímu, ktorý sa skladá z 20 členov v najrôznejších rolách zastrešujúcich široké spektrum technológií. Od UX konzultantov, cez herných vývojárov pracujúcich na 3D engine po back-end vývojárov a CI/CD špecialistov.

Spoločným faktorom tímu je túžba učiť sa a skúšať niečo nové. A to robíme už takmer 2 roky a to úspešne. Spoločne tiež veríme, že pracujeme na systéme, ktorý raz bude štandardom a pomôže v ťažkých situáciách nám všetkým. Sme skvelý tím, pracujeme v odľahčenom Kanbane a so zaujímavými technológiami.

Workflow
Veľkosť tímu
Technológie

Odlehčený Kanban

20
Java/Kotlin
React.js
Docker
Kubernetes

 

NaviProCare: Navigační a znalostní systém

Jedná sa o interaktívny nástroj na vytváranie mobilného digitálneho sprievodcu umeleckými zbierkami, galériami a múzeami. S veľkou prispôsobivosťou, jednoduchou štruktúrou obsahu a modernými funkciami, ako je reakcia na Bluetooth beacony, má za cieľ prilákať viac návštevníkov mladšej generácie k umeniu a poslúžiť im na zábavu a učenie.

ArtSense
Fakticky prvý produkt z dielne EmTech.

Skladá sa z webového CMS nástroja tvoriaceho dátové balíčky pre mobilnú aplikáciu na systémoch Android a iOS. Umožňuje udržiavať informačný obsah, multimédiá, mapy, IoT, infraštruktúru, ale aj naštartovať vzhľad aplikácie ako takej. Mobilnú aplikáciu tak je možné veľmi jednoducho a rýchlo prispôsobiť potrebám konkrétnej expozície.

ArtSense bol prvý produkt z EmTech dielne, tím vyrástol okolo UX jadra, ktoré malo úzke väzby na kultúru a moderné umenie. Z konceptu sa postupne zrodil prototyp a z neho následne produkt. A ako rástol, vznikal aj vývojový tím, ktorý na ňom s občasnými prestávkami pracuje dodnes.

Workflow
Veľkosť tímu
Technológie

Odlehčený Kanban

5
Springboot
Angular.js
Android
iOS

 

Už viac ako 7 rokov sa zaoberáme systémovou integráciou, na ktorú využívame open-source produkty WSO2. Vďaka dlhoročným skúsenostiam dnes poskytujeme „end-to-end“ služby od úvodného porozumenia biznisových procesov, cez návrh riešenia až po implementáciu, školenie a následnú podporu riešení 24/7 supportom.

Pracujeme s open-source riešeniami, no nemáme problém si napísať vlastné

V našom tíme nájdete špecialistov, ktorých baví vzájomne prepájať IT systémy (napríklad SAP alebo tiež Salesforce) s ostatnými firemnými systémami a tým pomáhať zákazníkom v ich vlastnom biznise. Prepojenie je realizované pomocou volania webových služieb alebo rest API.

K práci radi využívame open-source riešenia, pri ktorých máme možnosť ich funkcionalitu podľa potreby meniť, k čomu sa hodí znalosť Javy. Radi sa učíme nové technológie, ktoré ponúkame aj našim zákazníkom. Pokiaľ na trhu nenájdeme vhodný software, nerobí nám problém napísať si vlastný.

Workflow
Veľkosť tímu
Technológie

Agile

5-7
WSO2
RabbitMQ
Java
PostgresSQL

 

WSO2 Tým

Už viac ako 25 rokov poskytujeme „end-to-end“ služby pre telekomunikačné spoločnosti v oblasti BSS (Business Support Systems),  OSS (Operational Support Systems), BI a tiež podpory. Náš tým pracuje agilne alebo tiež vo waterfalle, podľa aktuálneho projektu u zákazníka.

TELCO Tým
Dlhoročná prax v telekomunikáciách

Naše riešenia pomáhajú  telekomunikačným spoločnostiam starať sa o dáta zákazníkov a nachádzať súvislosti a hodnoty v obrovskom množstve prevádzkových dát.

V našom tíme máme technických konzultantov, analytikov a tiež vývojárov. Kladieme dôraz na univerzálnosť, veľmi často sa na projektoch totiž roly prelínajú a tak naša práca nikdy nie je jednotvárna. Sme fakt dobrá parta.

Workflow
Veľkosť tímu
Technológie

Scrum

Waterfall

20
Java EE
Python
Oracle
MongoDB

 

Vymysleli sme a rozvíjame framework na real-time spracovanie IPTV dát v Azure cloude. Mikroservisná architektúra je postavená na Azure cloude, spracovávame stovky tisíc operácií za minútu, DevOps riešime v plne automatizovanom kontajnerizovanom prostredí.

Real-time spracovanie dát, End-to-end riešenie.

Ako systémový integrátor poskytujeme „end-to-end“ služby od úvodného porozumenia biznis cieľov, cez návrh riešenia až po implementáciu, integráciu, školenie a následnú podporu.

Máme hlbokú znalosť naprieč odvetviami ako financie, telco, výroba alebo energetika. Vďaka tomu dokážeme našim klientom poradiť nie len s technickou stránkou implementácie, ale predovšetkým s tým, ako optimálne využiť konkrétne technológie pre ich odbor.

Workflow
Veľkosť tímu
Technológie

Agile

6
Java
Python3
Maven
Docker

 

IPTV a BI stream procesing a analytika

Pracujeme na vlastnom firemnom produkte CGI All Payments, ktorý zaisťuje finančným inštitúciám end-to-end spracovanie platobných transakcií, vrátane výmeny týchto správ v medzibankovom prostredí. Aktuálne sa zameriavame na hlavne real-time spracovanie, kedy sú platby spracované v priebehu jednotiek sekúnd, v režime 24/7. Jedná sa o kritické systémy, kde je dôraz kladený na funkčné, bezchybné spracovanie a tiež na vysoký výkon a dostupnosť.

Instant Payments
Instant Payments

Tím Instant Payments pracuje na implementáciách pre zákazníkov CGI. Náš tým pokrýva celý životný cyklus – vedľa samotného vývoja produktu podporuje predaj, implementáciu a následnú produkčnú podporu. V tíme máme analytikov aj architektov, vývojárov a testerov. Členovia tímu pracujú v rôznych lokalitách a k spolupráci používajú moderné nástroje pre komunikáciu a zdieľanie.  Sú to hlavne produkty Atlassian (JIRA, Bitbucket, Bamboo) alebo MS Teams.

Tím sa pravidelne stretáva a preberá postup, úlohy a rieši aktuálne problémy a návrhy. Pre tím je implementované CI/CD vo vlastnom Kubernetes clustri. Dôraz pri práci je dávaný na spoluprácu jednotlivých členov, predávanie znalostí a skúseností a neformálnu komunikáciu podľa potrieb projektu. Práca tímu je tiež podporovaná výberom nástrojov pre efektívnu prácu na projektoch ako Intellij Idea IDE, Sparx Enterprise Architect pre analýzu a design, XML Spy a pod.

Workflow
Veľkosť tímu
Technológie

Agile

45
Springboot
Java
Oracle
Hazelcast

 

Pracujeme na vývoji unikátneho platobného systému, náš produkt spracováva rôzne druhy platieb ako napr. SWIFT alebo FEDwire. Ide o backendový systém prepojený s inými systémami vo vnútri aj zvonku banky – internetové bankovníctvo, rezervačné systémy, clearingy alebo centrálne banky.

Mezinárodní spolupráce.
Tím All Payments sa skladá z niekoľkých koordinovaných pracovných skupín, ktoré spolupracujú a pracujú súbežne na niekoľkých projektoch a aktivitách vývoja produktu. Jedna pracovná skupina obvykle pozostáva z aspoň jedného analytika, 2-3 vývojárov, 2-3 manuálnych a automatizačných testerov.

Spolupracujeme tiež s bankovými špecialistami, ktorí sa obvykle nachádzajú v krajinách, kde pôsobia naši konkrétni klient – v Európe, Severnej Amerike a tiež v Ázii. Pracujeme v medzinárodnom a multikultúrnom prostredí, v zohranom tíme. Fungujeme agilne v trojtýždenných šprintoch.

Workflow
Veľkosť tímu
Technológie

Agile

7+
Spring
Angular
Hibernate
Swagger
All Payments

CGI HotScan360 je Anti-Fraud a Anti-Money Laundering (AFD a AML) systém založený na moderných technológiách, podporujúci najnovšie trendy a funkcie a súčasne ponúkajúci špičkový výkon. Konsolidácia AML a AFD pomocou digitálnych nástrojov pod záštitou Anti-Financial Crime prináša veľké výhody finančným inštitúciám a ďalším subjektom.

HotScan360
Platforma pro boj s finanční kriminalitou.

Naši vývojári píšu kód v Intellije Idea, verzujú v GitLabe, kde tiež prebieha vytváranie merge requestov a code review. Zadanie získajú na plánovacích stretnutiach, ktoré sa konajú každé dva týždne  a medzitým tiež spolupracujú na estimačných stretnutiach na návrhu riešení. Výsledky ich snaženia prezentujú na Demo stretnutí, ktoré prebieha minimálne každé 2 týždne.

Vytvorené a upravené komponenty nasadzujú do Kubernetes clusteru pomocou GitLab pipelines, ktoré tiež priebežne kontrolujú kvalitu spustenia unit testov a integračných testov. Kvalitu vytváranej architektúry kontrolujú seniori formou CodeReview, ktoré vyústi v uzatvorenie Merge Requestu a commitnutí do trunku.

Workflow
Veľkost tímu
Technológie

Scrum

26
Springboot
Apache Kafka
ElasticSearch
Prometheus