S technológiami, ktoré sú označované ako IoT, sa stretávame všade okolo nás – v našich smart telefónoch, na ceste do práce električkou, na červenej na semafore, vo výťahu aj v kancelárii. Električky a vlaky už dnes na základe GPS samé hlásia, že majú meškanie. Semafor, na ktorom čakáte na zelenú, vie, koľko áut čaká na zelenú na semafore pred vami a podľa toho prispôsobuje svoju frekvenciu. A výťah, ku ktorému po zaparkovaní auta prídete, hlási výrobcovi, že ten bližšie ku vchodu je pravidelne viac vyťažovaný ako ostatné a bude teda skôr vyžadovať údržbu. Pokiaľ takto vyzerá súčasnosť, ako bude vyzerať svet o ďalšiu dekádu?

IoT nachádza uplatnenie predovšetkým v týchto oblastiach:

  • Doprava
  • Telekomunikácie
  • Výroba, Energetika
  • Zdravotníctvo
  • Poľnohospodárstvo

 

Prečo sa IoT zaoberáme

Spoločnosť CGI je predovšetkým inovatívna firma, využitie trendu IoT patrí preto medzi jej dôležité záujmy. Máme potrebné technologické know-how a priamo spolupracujeme aj s výrobcami zariadení, prípadne s prevádzkovateľmi dátových sietí. S našimi klientmi sme vytvorili rad štandardných aj nadštandardných riešení.

 

Čo v oblasti IoT ponúkame

Ako IT integrátor je našou úlohou klientom poskytovať služby hlavne v podobe návrhu, dodávky či správy ich SW systémov. Na integráciu sa pritom zameriavame aj v širšej miere – riešime problematiku API manažmentu, zabezpečenia,  monitoringu biznis aj systémových metrík atď. Sme schopní našim zákazníkom pomôcť zorientovať sa v zložitej spleti formátov, komunikačných protokolov a sietí. Dokážeme ich riešenie zabezpečiť a ochrániť pred nežiaducimi výpadkami.

Ťažisko našej snahy je klientom poskytnúť hlavne stabilnú a výkonnú platformu pre prevádzku požadovanej služby a jej napojenie na systémy zákazníka. O akú službu pritom ide, závisí už na konkrétnom prípade. Snažíme sa pri návrhu a vývoji byť maximálne flexibilní a riešenie stavať spoločne so zákazníkom, to znamená nepredávať existujúci produkt a ten zložito ohýbať. A to zohľadňujeme pri výbere technológií, formy dodávky i voľbe partnerov. Sme preto schopní zabezpečiť riešenie začínajúce na úrovni HW koncových zariadení, alebo len poskytnúť API pre jeho pripojenie k sieti klienta. Zabezpečíme serverové rozhranie v Cloude, alebo využijeme existujúcu lokálnu infraštruktúru. Zozbierané dáta dokážeme automatizovane analyzovať, alebo ich odovzdávať BI oddeleniu zákazníka a výsledok celého riešenia prezentovať na mobilnom riešení, reportingovým nástrojom, či napr. formou adaptácie súčasného systému pre automatické rozhodovanie. Naším mottom je využívať hlavne dobré a osvedčené myšlienky, nie za každú cenu opakovať raz vyvinuté riešenie.

Zakladáme si na našej schopnosti pomôcť zákazníkom využiť informácie získané prepojením koncových zariadení. Dokážeme pomôcť nájsť vzory v správaní siete, identifikovať trendy, dokážeme predikovať budúce správanie a ovplyvniť tak ďalšie správanie systému. Celý kruh sa tak uzatvára – zariadenia interagujú so systémom a ten naopak so zariadeniami.

A ako vždy, naše riešenia sa snažíme stavať hlavne na riešeniach z rodiny open-source, ak to je možné. V súlade s definíciou odvetvia aj našou snahou o inovácie sa zaoberáme najnovšími dostupnými technológiami a každé dodané riešenie je tak vždy o niečo modernejšie, ako to predchádzajúce. Je to nekonečný proces, ktorý sme zahrnuli do našej filozofie vývoja. Nie sme navyše závislí na žiadnom konkrétnom dodávateľovi komponentov a to ani na našich vlastných. I to je faktor, ktorý nám umožňuje poskytnúť našim zákazníkom vždy riešenie, ktoré presne kopíruje ich potreby.