CGI má skúsenosti s realizáciou implementácie prakticky všetkých druhov CRM. Išlo predovšetkým o veľké projekty u najväčších zákazníkov, implementácie robustných CRM systémov či Cloudovej platformy. Ako špecialista na CRM aktuálne v CGI odporúčame Salesforce.com ako najdynamickejšie CRM s najväčším potenciálom do budúcnosti. Salesforce, celosvetovo najpoužívanejší systém starostlivosti o zákazníkov, ponúka flexibilitu a s ňou spojené ľahké udržiavanie najaktuálnejšieho trendu v oblasti CRM.

V súčasnosti ide o najdynamickejší systém starostlivosti o zákazníkov, ktorý prináša svojim používateľom nasledujúce benefity:

 • Hlavným nástrojom používateľa je len webový prehliadač v počítači alebo na ľubovoľnom mobilnom zariadení
 • Široká možnosť integrácie na ľubovoľné systémy
 • Nie sú potrebné ďalšie investície na nákup HW/SW
 • Nižšie náklady na implementáciu a prevádzku, nulové CAPEX náklady – zákazník platí len za licencie podľa počtu používateľov
 • Profesionálny tím podpory, vysoká dostupnosť a monitoring
 • Trikrát ročne nové dostupné funkcionality a nástroje
 • Podpora rôznych predajných kanálov, využitie sociálnych sietí
 • Možnosť vytvárať ľubovoľné reporty nad „real–time“ dátami

Úspešná implementácia CRM umožňuje firmám upevniť svoju pozíciu na trhu a dosahovať stanovené ciele, ktorými sú predovšetkým navýšenie tržieb, zlepšenie vzťahu so súčasnými zákazníkmi a získavanie nových klientov.

CRM riešenia, ktoré implementujeme, poskytujú komplexný pohľad na zákazníka, riadenie procesu komunikácie, mobilný prístup, prezentáciu kľúčových údajov i väzby na sociálne siete. Ako systémový integrátor poskytujeme široký rozsah konzultačných a implementačných služieb spojených s celkovou stratégiou nasadenia CRM a jeho implementáciou v prostredí zákazníka. Máme široký tím konzultantov, ktorí získali skúsenosti z projektov implementácie CRM pre telekomunikačné, energetické, finančné a iné spoločnosti nielen v Slovenskej a Českej republike.

Okrem Salesforce dodávame ďalšie CRM riešenia založené na platforme prakticky všetkých veľkých svetových dodávateľov, ako sú SAP, Oracle, Amdocs a ďalší.

 

Prečo CGI?

 • Spoločnosť CGI je hlavným dodávateľom implementácií Salesforce CRM systémov v rámci regiónu strednej a východnej Európy.
 • Disponujeme najvyšším počtom certifikovaných expertov, čo spolu s referenciami u významných zákazníkov z rôznych oblastí podnikania dodáva našim službám garanciu vysokej profesionality a kvality.
 • Spoločnosť CGI je celosvetovo platinovým partnerom Salesforce.com.

 

Špecializované tímy CGI expertov úspešne realizovali napríklad:

 • Implementáciu CRM systému v spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.
 • Implementáciu systému SAP CRM 7.0 pre RWE a Pražskú energetiku
 • Komplexnú implementáciu CRM riešenia Oracle Siebel v spoločnosti Vodafone v Maďarsku
 • Implementáciu Salesforce CRM a integráciu na niekoľko interných a externých systémov v Nadácii Konto bariéry