Digitalizácia je premena fyzických dokumentov do ich elektronickej podoby. Digitalizácia predstavuje dôležité rozhodnutie v živote organizácie, ktoré vo svojom dôsledku prináša úspory v celom životnom cykle dokumentu. Zvlášť pri archivácii a možnostiach zdieľania dokumentov. Premena papierových dokumentov do dátovej podoby znamená nielen vyhotovenie ich kópií, ale predovšetkým umožňuje vyťaženie informácií k ich ďalšiemu použitiu. Digitalizácia je v dnešnej dobe priemyselným procesom. Jeho výsledkom sú dáta, ktoré musia byť správne ukladané, ošetrované a chránené. CGI poskytuje služby, ktoré pokrývajú celý tento výrobný cyklus vrátane organizácie a procesného okolia (dodávky digitalizačných zariadení, workflow a SW pre úpravu výstupov, organizačné a procesné služby). Rovnako poskytujeme služby ukladania a dlhodobej správy dát na úrovni HW a aplikácií .

CGI ponúka v oblasti digitalizácie nasledujúce služby:

  • Dodávky digitalizačných zariadení
  • Dodávky digitalizačného workflow a špecializované SW na úpravu výstupov digitalizácie
  • Dodávku aplikácie na sledovanie priebehu digitalizačného procesu a jeho priebežné vyhodnocovanie
  • Dodávky dlhodobého úložiska digitálnych objektov (LTP)
  • Dlhodobú správu dát

Digitalizačný projekt ovplyvňuje organizáciu, ktorá sa ho rozhodne realizovať. CGI preto dodáva konzultačné služby pokrývajúce nadväzné oblasti samotnej digitalizácie:

  • Organizácia digitalizačných pracovísk a nastavené KPI
  • Organizácia a procesy dlhodobej správy dát
  • Katalóg rolí a popisy ich činností
  • Realizácia bezpečnostných požiadaviek dlhodobej správy dát