Rozvoj monitorovacích služieb nad dátami Diaľkového prieskumu Zeme

Diaľkový prieskum Zeme je nástroj pre získavanie informácií o tom, čo sa odohráva na všetkých miestach našej planéty. Dáta zo satelitov pre diaľkový prieskum Zeme ponúkajú širokú škálu možného využitia.

V nedávnej dobe bol spustený európsky program Copernicus, ktorý predstavuje popri systéme Galileo druhú vlajkovú loď Európskej únie na poli vesmírneho priemyslu. Družice Sentinel pravidelne monitorujú celý zemský povrch a poskytujú tak v krátkom čase komplexné dáta o javoch na zemskom povrchu a v jeho blízkosti.

Uplatnenie týchto dát je možné nájsť v mnohých odboroch ako napr.:

  • doprava
  • energetika
  • meteorológia
  • poľnohospodárstvo
  • životné prostredie
  • krízový management
  • poisťovníctvo
  • …. a veľa ďalších.

 

Dostupnosťou družicových dát sa otvárajú príležitosti pre vznik množstva aplikácií. Vďaka nim môžu naši zákazníci obohatiť a zefektívniť svoje súčasné riešenia napríklad v oblasti monitorovacích služieb alebo správy infraštruktúry.

Všetkým týmto oblastiam sa v CGI už intenzívne venujeme.