Meditsiinis on digilahenduste võimalused praktiliselt piiramatud, olgu tegu tõhusama ennetuse, ravikvaliteedi parandamise või meditsiiniasutuste tegevuse tõhustamisega. Edukalt välja töötatud lahendused võimaldavad pakkuda senisest kiiremat raviteenust suuremale hulgale abivajajatele. Innovaatiliste lahenduste väljatöötamine ja kasutuselevõtt on järjest aktuaalsem, sest üha enam survestab ühiskonna vananemine nii riiklikku tervishoiusüsteemi kui raviasutusi.

CGI kontserni klientide seas on arvukalt valitsus- ja meditsiiniasutusi üle kogu maailma. Meie loodud terviklikke tervishoiuinfo haldussüsteeme (näiteks CGI Sovera) kasutavad sajad tuhanded tervishoiutöötajad. Meie välja töötatud radioloogiaülesvõtete arhiveerimise ja edastamise süsteem on võimaldanud mitmekümnest väiksemast haiglast koosneval Helsingi Ülikooli Keskhaiglal märkimisväärselt oma sisemisi protsesse kiirendada ja patsientide ravikvaliteeti parandada. Eelnimetatule lisaks on CGI loonud erinevaid meditsiinivaldkonnale eriomaseid diagnostilisi ja analüütilisi rakendusi, mis võimaldavad patsientide terviseprobleeme ennetada ja/või neile kiiremini reageerida, samuti oleme aidanud uuendada administratiivseid protsesse, hoides kokku tegevuskulusid ja parandades tegevustõhusust.