A jelen weboldal adatvédelmi tájékoztatójának célja, hogy tájékoztassa Önt az automatikusan gyűjtött vagy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok gyűjtésével, felhasználásával és közzétételével kapcsolatos gyakorlatunkról.

  • Ez a szabályzat a CGI.com-ra és minden olyan engedélyezett aloldalra vonatkozik, amely kifejezetten elfogadja, megjeleníti vagy visszalinkeli ezt a szabályzatot. 
  • Amerikai lakosok számára lásd az Amerikai jogok és értesítések című részt.

Személyes adatok gyűjtése és felhasználása

Gyűjthetünk olyan személyes adatokat, amelyeket Ön önkéntesen ad meg nekünk, amikor:

  • Ön információt kér szolgáltatásainkról;
  • Ön kérdéseket nyújt be nekünk;
  • Ön előfizet szolgáltatásainkra; és
  • Ön úgy dönt, hogy önéletrajzát a Weboldalunkon közzétett karrierlehetőségekkel kapcsolatban nyújtja be.

Az Ön által megadott személyes adatok felhasználhatók az Önnel való kommunikációra a különböző megkeresésekkel és előfizetésekkel kapcsolatban, illetve arra, hogy Önt foglalkoztatási céllal figyelembe vegyük, és azokat addig az időtartamig őrizzük meg, ameddig az a gyűjtés céljához szükséges.

Ahogy Ön kapcsolatba lép weboldalunkkal, automatikusan technikai adatokat gyűjtünk az Ön eszközéről. Ezek az adatok többek között a következők: a weboldalunkhoz való hozzáférés dátuma és időpontja, a kért domain, az Ön IP-címe, a böngésző típusa, valamint hiba esetén diagnosztikai adatok. Ezeket az adatokat nem használjuk fel az Ön, mint személy azonosítására.

Személyes adatok nyilvánosságra hozatala

Az Ön személyes adatai az Ön tartózkodási helyének országán kívül is megoszthatók a CGI illetékes leányvállalatai között, amelyek az Ön megkereséseivel, előfizetéseivel vagy kérelmeivel foglalkoznak. A CGI leányvállalatainak listája és a székhely szerinti ország a https://www.cgi.com/offices weboldalon érhető el.

Ahol ilyen adattovábbításokra kerül sor, a CGI olyan belső adatvédelmi irányelveket és folyamatokat vezetett be, amelyek biztosítják az Ön személyes adatainak magas szintű védelmét a CGI leányvállalatainál, függetlenül attól, hogy a személyes adatok honnan származnak vagy hol kerülnek feldolgozásra.

Az Ön által megadott adatokat megoszthatjuk olyan szolgáltatókkal is, akiket megbízunk azzal, hogy a nevünkben szolgáltatásokat végezzenek, például olyan harmadik fél tartalomszolgáltatókkal, amelyek megkönnyítik az események regisztrációját, támogatják a CGI-videók megjelenítését, és lehetővé teszik a CGI-tartalmak megosztását a közösségi médiában. Lehetőséget adhatunk harmadik fél szolgáltatásainak, például az Akamai-nak is, hogy az Ön eszköze által továbbított adatokat, különösen az IP-címet, tisztán biztonsági, technikai és funkcionális célokból felhasználják. Az általunk használt harmadik felek közé tartozik az AddToAny (amely megosztó gombok szolgáltatását nyújtja weboldalunk számára), az Akamai (amely az IP-címeket a weboldal biztonságának javítására használja az elosztott szolgáltatásmegtagadási támadások ellen) és a Cloudflare (amely tartalomszolgáltató hálózati szolgáltatásokat nyújt és segít megelőzni az online visszaéléseket). Ezek a szolgáltatók szerződéses korlátozással rendelkeznek az adatok felhasználása vagy nyilvánosságra hozatala tekintetében, kivéve, ha az a számunkra nyújtott szolgáltatások nyújtásához vagy a jogi követelményeknek való megfeleléshez szükséges. Sem mi, sem ezek a harmadik felek nem használnak velük megosztott személyes adatokat profilalkotásra vagy webhelyek közötti nyomon követésre.

Ezen túlmenően az Ön döntése alapján is megoszthatunk személyes adatokat, például amikor beiratkozik egy webináriumra vagy fizet egy szolgáltatásért. Továbbá, nyilvánosságra hozhatunk Önre vonatkozó adatokat, ha erre törvény kötelez vagy engedélyez minket.

A Google Analytics használata

Ha Ön elfogadta a statisztikai sütiket, weboldalaink a Google Analytics 4 ("GA4") szolgáltatást használják - egy olyan szolgáltatást, amely lehetővé teszi számunkra, hogy: (a) mérjük a forgalmat és az elkötelezettséget a weboldalainkon; (b) csökkentsük a felesleges vagy elavult tartalmakat és megkönnyítsük a weboldalaink elérhetőségét; és (c) megfeleljünk a weboldalaink felhasználóinak változó igényeinek és elvárásainak.

A GA4 eseményalapú adatokat gyűjt a felhasználók weboldalainkkal való interakcióiból. Ezek az adatok jellemzően a belső keresési lekérdezésekre, a munkamenet kezdetére, az oldalmegtekintésekre, a visszalépési arányra és a videókkal való interakcióra terjednek ki. A GA4 technikai információkat is gyűjthet az Ön böngészőjéről és eszközéről (pl. képernyőfelbontás és nyelvi beállítás), az eszközén elhelyezett cookie-kból kinyert információkat, valamint az IP-címekből származó durva földrajzi helymeghatározási adatokat, amelyeket anonimizálunk, amint ez technikailag lehetséges. Az EU-beli forgalom esetében az IP-címadatokat kizárólag a földrajzi helymeghatározási adatok levezetéséhez használjuk, majd azonnal elvetjük őket. Az adatokat nem naplózzák, nem teszik hozzáférhetővé, és nem használják fel további célokra.

A GA4 segítségével gyűjtött adatok a Google Egyesült Államokban található szervereire kerülhetnek. Az EGT-ből az Egyesült Államokba történő, határokon átnyúló adattovábbítás az EU-USA adatvédelmi keretrendszer hatálya alá tartozik, amelyhez a Google saját maga tanúsította magát. A GA4-en keresztül gyűjtött adatok 14 hónap elteltével automatikusan törlődnek. Azoknak az adatoknak a törlése, amelyek megőrzési ideje lejárt, havonta egyszer automatikusan megtörténik. Az adatok törlése előtt az összesített adatokból jelentéstételi eredményeket generálhatunk, amelyeket a felhasználói adatoktól elkülönítve tárolunk.

Mivel tiszteletben tartjuk az Ön magánéletét, a GA4 által gyűjtött adatokat nem használjuk fel az Ön profilalkotására vagy személyazonosítására. Adatfeldolgozási megállapodást kötöttünk a Google-lal, így a GA4-en keresztül gyűjtött személyes adatokat kizárólag a mi utasításainknak megfelelően dolgozzuk fel. A GA4-ben elérhető további adatvédelmi kontrollokat vezettünk be, többek között a Google Signal letiltását (a GA4 egyik funkciója, amely lehetővé teszi az eszközök közötti jelentéstételt és remarketinget), a Google-lal való adatmegosztásról való lemondást (így a Google nem fér hozzá a GA4 adatainkhoz), valamint annak biztosítását, hogy a GA4 nem követi azokat a felhasználókat, akik elutasították vagy lemondtak a statisztikai sütikről.

A GA4 használatának jogalapja az Ön hozzájárulása a GA4 cikk szerint. GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján. Ön bármikor indoklás nélkül visszavonhatja hozzájárulását a statisztikai sütik elutasításával vagy letiltásával a cookie-kezelő központunkban. A Google Analytics opt-out böngésző-kiegészítő letöltésével megakadályozhatja azt is, hogy a GA4 bármilyen adatot (beleértve az IP-címet is) gyűjtsön a weboldalaink látogatásával vagy az azokkal való interakcióval kapcsolatban. A visszavonás időpontjáig történő bármilyen feldolgozás érintetlenül marad. A felhasználói adatok Google Analytics általi kezelésével kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg a Google adatvédelmi nyilatkozatát itt.

YouTube videók integrálása weboldalainkon

A YouTube-on tárolt videókat integráltuk a weboldalunkra. A YouTube-ot a Google LLC, a Delaware állam törvényei szerint működő vállalat üzemelteti, székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Adatvédelmi és adatvédelmi okokból megkerültük, hogy a videóforrásokat közvetlenül a YouTube szerveréről töltsük be, és olyan megoldást vezettünk be, amely megakadályozza, hogy a Google/YouTube automatikusan összegyűjtse az Ön adatait vagy cookie-kat helyezzen el az Ön eszközén, mielőtt Ön ténylegesen rákattintana egy videóra. Más szóval, amíg Ön egy videó lejátszásával nem adta ki hozzájárulását ahhoz, hogy a Google/YouTube feldolgozza adatait és cookie-kat használjon, megoldásunk biztosítja, hogy nem jön létre automatikusan kapcsolat a YouTube szervereivel, és nem kerül kiszolgálásra cookie a YouTube szervereiről, amikor Ön csupán meglátogatja weboldalunk egy YouTube-videót tartalmazó oldalát. A hozzájárulását visszavonhatja a böngésző munkamenetének törlésével és a Google/YouTube cookie-k törlésével a böngészőjéből.

Ha Ön az Európai Gazdasági Térségben ("EGT") található felhasználó, az Ön adatai a Google/YouTube Egyesült Államokban található szervereire kerülnek. A Google az EU-USA adatvédelmi keretrendszerben van regisztrálva, amely megbízható mechanizmusokat biztosít a Google számára a személyes adatok Európából az Egyesült Államokba történő továbbításához.

A Google/YouTube egyedi azonosítókat gyűjthet az Ön böngészőjéhez, alkalmazásához vagy eszközéhez kötve, amikor Ön anélkül nézett meg egy videót a weboldalunkon, hogy bejelentkezett volna a Google/YouTube-fiókjába: ha Ön bejelentkezett, a Google/YouTube adatokat is gyűjthet, amelyeket összekapcsolhat az Ön fiókjában lévő egyéb információkkal. Kérjük, olvassa el a Google/YouTube adatvédelmi nyilatkozatát itt.

Az adatok feldolgozásának módját a Google Tevékenységvezérlőkben ellenőrizheti és frissítheti. A Google Dashboard segítségével ellenőrizheti és kezelheti a Google-fiókjához kapcsolódó bizonyos típusú adatokat. A Google hirdetések személyre szabási beállításaiban megtekintheti és szerkesztheti hirdetési beállításait. Erről és más beállításokról és lehetőségekről (kapcsolódó linkekkel) itt talál információkat.

Biztonsági intézkedéseink a személyes adatok védelme érdekében

Fenntartjuk a ésszerű fizikai, technikai és adminisztratív biztosítékokat, amelyek segítenek megvédeni az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok felhasználását és nyilvánosságra hozatalát.

Meg kell jegyeznünk, hogy nem vállalunk felelősséget az Ön által nyilvános helyeken, például blogjainkon megosztott vagy közzétett személyes adatokért. Az ilyen nyilvános felületeket bárki megtekintheti vagy megtekintheti, aki meglátogatja a Webhelyünket, és mint ilyenek, nem tartoznak a jelen Szabályzat hatálya alá.

Hozzáférés, felülvizsgálat és korrekció

Önnek joga van hozzáférni személyes adataihoz. Jogos célból helyesbítheti személyes adatait, vagy tiltakozhat azok feldolgozása ellen. Jogában áll továbbá kérni, hogy személyes adatait strukturált és szabványos formátumban kapja meg. Ilyen kérés vagy panasz esetén kérjük, küldjön e-mailt a privacy@cgi.com címre, vagy írjon a CGI adatvédelmi tisztviselőjének a Carré Michelet, 10-12 Cours Michelet, 92800 Puteaux, Franciaország címre.

Az alkalmazandó jog által megengedett mértékben, amennyiben a CGI nem foglalkozik megfelelően az Ön kérésével, Önnek joga van panaszt tenni az illetékes adatvédelmi hatóságnál.

Nem CGI-hez tartozó weboldalakra és harmadik féltől származó alkalmazásokra mutató hivatkozások

Ez a weboldal tartalmazhat olyan harmadik fél webhelyeire és harmadik fél alkalmazásaira mutató linkeket, amelyek nem kapcsolódnak a CGI-hez (például a YouTube és a Vimeo a videókhoz, a Google a térképekhez, a ShareThis a közösségi megosztáshoz, a Twitter és a Facebook feedekhez, a Digicast a webcastokhoz és így tovább). A CGI semmilyen módon nem támogatja és nem nyilatkozik az ilyen harmadik féltől származó weboldalakról és alkalmazásokról. A CGI nem felelős az ilyen harmadik féltől származó, saját adatvédelmi irányelvek hatálya alá tartozó weboldalak és alkalmazások adatvédelmi gyakorlatáért vagy tartalmáért. Ha úgy dönt, hogy ilyen linkekre lép, javasoljuk, hogy az adatok megadása előtt olvassa el a harmadik fél webhelyeinek adatvédelmi irányelveit.