Primary tabs

Bild på ett tomt kontor fullt utrustat och redo för den digitala arbetsplatsen

Den digitala arbetsplatsen

Vi hjälper våra kunder att implementera Digital Workplace-lösningar för att uppnå ett modernt samarbete, effektiv informationsdelning och ett ökat engagemang hos medarbetarna. Något som vi vet leder till ökad intern produktivitet. Läs mer

Ett tecknat vädermoln

Cloud architecture and advisory

Molnet gör det lättare för verksamheter att testa nya idéer och att vara snabbrörliga. Att ha en tydlig strategi för hur man drar nytta av molnets alla möjligheter och insikt i svagheter och hot inom området, är en förutsättning för effektiv digitalisering. Läs mer 

Husfasad med fönster och respektive rum lyser upp nattmörkret

Säkerställ efterlevnad av GDPR

CGI:s tjänst för efterlevnad av GDPR är en praktisk och kostnadseffektiv lösning för organisationer som inte har den nödvändiga dataskyddsexpertisen och kunskapen för att på egen hand uppfylla sina skyldigheter enligt GDPR. Att uppnå compliance var första steget, men den 25 maj 2018 var inte slutet, utan början på dataskyddsresan. Läs mer

Armar och händer syns på flera personer som pekar på skärmar och mobiler vid ett konferensbord, i förgrunden syns illustration med ikoner för affärssystem

Applikationstjänster

Våra heltäckande tjänster erbjuder bransch- och teknikkompetens, lösningar, ramverk och verktyg så att våra kunder ska få ökad affärsflexibilitet, konkurrensfördelar, digital transformation och kostnadseffektivitet. Läs mer

Närbild på glasögon och i bakgrunden syns tangentbord och dataskärm

Security Operation Center (SOC)

Genom vårt globala nätverk av Security Operations Centers (SOC) har vi en total överblick över olika hot tvärs över alla sektorer och geografiska platser. Våra säkerhetsteam identifierar och driftsätter kontinuerligt avancerade lösningar för att upprätthålla infrastrukturer och bemöta hot. Läs mer

Två män och en kvinna jobbar agilt framför en tavla där de sätter upp post it-lappar

Agil utveckling

Marknadens efterfrågan på tjänster som erbjuds över flera plattformar och kanaler – omni-channel – och individanpassade tjänster kräver allt snabbare utveckling av digitala tjänster och system. CGI ligger i framkant av utvecklingen när det gäller att hjälpa kunderna transformera sin verksamhetsmodell med hjälp av agila metoder och verktyg. Läs mer