Om vi inte visste det innan så vet vi nu att förutsättningar radikalt kan ändras över en natt och förmågan att snabbt kunna agera är avgörande för en organisations framgång. På CGI levererar vi beslutstöd som driver ett önskat agerande i linje med vad som är viktigt här och nu. Där behovet av nya eller förändrade fokusområden, mål, målnivåer och analyser kan utvecklas och lanseras inom en två-veckors sprint.

Tekniken ger alla möjligheter till detta, men det krävs ett stort kunnande inom såväl agil utveckling, som mer verksamhetsnära områden för att skapa en analys- och beslutsstödsplattform som möter kraven i en insiktsdriven och snabbfotad organisation.

 

Vi hjälper våra kunder att bli insiktsdrivna och snabbt kunna agera på förändring

Vi hjälper våra kunder att utvinna insikter ur sina ständigt ökande datamängder. Vårt mål är att våra kunder ska ta faktabaserade beslut med ett beslutsstöd i världsklass, men också kunna nyttja ny teknik för att skapa nya affärsmodeller och ligga steget för konkurrensen. Vi gör detta möjligt genom stort verksamhetskunnande, djup kompetens inom arkitektur och hög kunskap om den senaste tekniken.

En insiktsdriven organisation kräver ett beslutstöd som hela tiden förändras och uppdateras för att vara relevant och fylla sin funktion. CGI hjälper våra kunder med governance/förvaltning för att säkerställ denna förmåga över tid samtidigt som kvalitet och hög tillgänglighet bibehålls.

För våra kunder som använder CGI:s egna system som Raindance, Heroma och Treserva har vi paketerade beslutstödslösningar redo att implementeras på några få veckor och som kan avropas på befintliga avtal.

Våra närmsta partners är Microsoft och Qlik där vi har både djup och bredd inom hela teknikbasen.

 


 


Agile Analytics Platform – CGI Darwin

På CGI har vi många års erfarenhet av Business Intelligence och Analytics och har genom åren byggt upp ett ramverk - CGI Darwin. CGI Darwin används för att helt automatisera byggnationen av en plattform för hantering av alla typer av data, i molnet eller på marken. Läs mer


Qlik Analytics

Snabb tillgång till analys och insikter genom affärsdata är en förutsättning för konkurrenskraft och fundamentet i modern och effektiv verksamhetsstyrning. Som partner till Qlik har CGI ett komplett kompetens- och tjänsteutbud inom hela Qliks produktportfölj. Läs mer


Advanced Analytics

Vi bygger prediktiva modeller och nyttjar artificiell intelligens för att till exempel förutse kunders beteende och förbättra kvaliteten i vården, men även mönsterigenkänning, visualisering och komplex statistisk analys är viktiga verktyg. Läs mer


Data Innovation Lab

Data Science, Advanced Analytics och Machine Learning är buzzwords som förnyar och utvecklar ditt företags syn på datadrivna insikter – men hur kommer du igång? Läs mer


Fler områden inom Analytics

Vi arbetar ständigt med paketering för att skapa attraktiva erbjudanden inom Analytics. Läs mer