Trender

Conny Svensson, AI-expert

En undersökning om svenskarnas attityder till Artificiell Intelligens (AI)

Vi har gjort en undersökning på området Svenska folket och robotar tillsammans med Insight Intelligence, IBM, Postnord och Scream Mediebyrå. Undersökningen är gjord under oktober 2018 och är baserad på svar från 1000 svenskar mellan 16 och 70 år. Läs hela undersökningen.

Demokratiserad AI – superkrafter för alla

Det talas mer och mer om att Artificiell Intelligens är på väg att demokratiseras, och analysfirmorna som Gartner tar upp detta som en av de viktigaste trenderna just nu. Men vad handlar det om och vad menas egentligen? CGI:s AI-expert Conny Svensson berättar mer.


 

Tillämpning av Artificiell Intelligens

Det finns olika typer av avancerad artificiell intelligens, den som idag används kallas Artificial Narrow Intelligence (ANI), och betyder på svenska Smal Artificiell Intelligens. Den löser ett specifikt problem som vi människor förberett och tränat den på.

I vardagen stöter vi på denna typ av AI dagligen utan att vi tänker på det. När vi handlar på nätet, när vi använder våra mobiler eller strömmar en TV-serie. Snart kommer självkörande bilar att vara ett vanligt inslag på våra vägar, det är mycket avancerad AI som innehåller flera system som styr olika delar precis som vår hjärna, men fortfarande fokuserat på att enbart köra bil.

Tekniken är idag så mogen att den går att tillämpa för att lösa många olika specifika uppgifter – så länge du kan avgränsa problemet som ska lösas går det oftast att hitta en modell som gör jobbet.

  Uddeholm är en av de ledande tillverkarna av stål för industriella verktyg. Uddeholm kan, med hjälp av en maskininlärningsbaserad lösning som utvecklats av CGI i Sverige, ytterligare förbättra sina produktionsprocesser på sätt som tidigare inte var möjliga. Ser mer i videon ovan.


   

  Områden där vi redan idag med framgång tillämpar lösningar med AI:

  • Prediktivt underhåll i tillverkande industri
  • Prediktivt underhåll av anläggningar i drift (till exempel hissar och fastigheter)
  • Förebygga bedrägerier inom bank och telekom
  • Effektivisera produktionslinjer genom analys av sensordata
  • Analysera kvalitet på metall genom okulär besiktning
  • Hälsa och sjukvård
  • Effektivisering av kundtjänst genom till exempel chatbotar
  • Analysera kundbeteenden och så kallad churn modelling

  Artificiell Intelligens förutspås av många att få en större påverkan på mänskligheten än vad internet eller i vissa fall även elektriciteten haft. Vi kan hjälpa dig att se möjligheterna med Artificiell Intelligens och kognitiva system i din verksamhet.
   

  Fingertopparna på en AI-robot hand och en mänsklig hand möts
  CGI hjälper dig med din kognitiva resa från start till mål

  På CGI tror vi bestämt att artificiell intelligens kommer vara en avgörande faktor för att bygga framtidens samhälle. Därför är vi partner i det nya nationella AI-centret, AI Innovation of Sweden. Vi medverkar även i olika konstellationer och grupperingar för att ta fram etiska och moraliska riktlinjer samt principer för att säkerställa att artificiell intelligens används på rätt sätt. Det är vårt ansvar som Sveriges största IT-tjänsteleverantör.

  CGI arbetar som en oberoende helhetsleverantör av kognitiva lösningar. För att säkerställa att vi hittar den bästa lösningen för varje kund samarbetar vi med ledande partners såväl globalt som lokalt. Sammantaget kan vi hjälpa dig med din kognitiva resa från start till mål:

  Inspiration/innovation

  Genom vår Digitala Dag med fokus på Artificiell Intelligens ger du ledningsgruppen en bra bas att stå på inför kommande beslut samt även kanske några idéer på några områden som skulle vara bra att börja testa på. Vi genomför också rena inspirationsföreläsningar eller tankeväckande rollspel kring de etiska och moraliska aspekterna av AI.

  Strategi 

  Vi hjälper dig att driva arbetet med att ta fram en strategi och roadmap för hur er organisation bäst kan dra nytta av möjligheterna med Artificiell Intelligens alternativt så stöttar vi ert eget strategiarbete med experter efter behov. Vi analyserar vilka förmågor ni behöver utifrån ambitionsnivå och partnerstrategi.

  Standardsystem 

  Vi erbjuder färdiga lösningar för specifika verksamhetsprocesser, till exempel inom Prediktivt underhåll. Lösningarna går snabbt att implementera och går att anpassa efter kundbehov. Vi använder även färdigtränade modeller genom några av de paketerade AI-plattformarna som våra partners tillhandahåller. Vi har även en egen referensarkitektur för Artificiell Intelligens, kallad RackenFlow, som gör att det går snabbt att komma igång med AI-projekt och som man även kan skala upp i framtiden.

  Anpassade lösningar 

  I många problem och för flera behov så räcker inte ett standardsystem utan man måste anpassa och träna egna modeller för det specifika ändamålet eller domänen. I våra AI-team har vi samlat de kompetenser som behövs för att förstå och analysera möjliga tillämpningsområden, skapa en funktionell och skalbar arkitektur och realisera lösningen. Bland de kompetenser som vi har i våra team finns data scientists, data engineers, business analysts, big data-arkitekter, statistiker och matematiker.

  Drift och förvaltning 

  Vi tar gärna hand om din lösning också i produktionsläget. Antingen kan vi sköta driften i någon av våra egna plattformar, till exempel i RackenFlow, eller så förvaltar vi er plattform och de applikationerna som driftas i er miljö.


  Våra tjänster

  För att leverera de bästa lösningarna till våra kunder samarbetar vi med de fler globala och lokala partners, till exempel Microsoft, Google, Amazon och IBM. Våra tjänster i korthet:

  • Rådgivning: organisationsutveckling, förändringshantering, design och re-engineering av affärsprocesser med hjälp av AI.
  • Workshops: AI Spark för att hitta konkreta use cases eller AI-rollspel för att utmana er egna tänkande kring AI.
  • Data Sprint: Hitta, kategorisera och utforska oanade värden i er så kallade dark data i 2-veckorscykler. Ni väljer hur länge ni behöver vår hjälp.
  • Systemutveckling och integration: Projekt där vi använder våra arkitekter, data engineers och data scientists för att bygga kompletta lösningar baserade på Machine Learning/Deep Learning.
  • Big Data och AI platform: RackenFlow kan användas antingen i molnet eller i egen miljö, valet är ert.
  • Managed Services: Plattform för Predictive Maintenance som tjänst.