DYNAMICS 365 – AFFÄRSSYSTEM SOM OPTIMERAR DIN AFFÄR

Dynamics 365 är Microsofts molnbaserade affärsplattform, en lösning som är en vidareutveckling av ERP-plattformarna Dynamics AX och NAV som samtidigt gifts samman med CRM. Det gör att Dynamics 365 raderar gränsen mellan CRM och ditt affärssystem och ger dig smarta lösningar som tar hänsyn till hela kundresan. 

NETSUITE

I bolag som växer snabbt eller som är i en snabbföränderlig bransch finns det inte utrymme för oflexibla system som tar lång tid att styra om. Implementationer och förändringar måste kunna ske på veckor, inte månader. Det är här som NetSuite kommer in i bilden.

SAP

Med S/4HANA har SAP satt standarden för nästa generations affärssystem. I en allt mer komplex och föränderlig värld ställs höga krav på innovationstakt, flexibilitet och faktabaserat beslutsfattande. En digital transformation är oundviklig och hur vi interagerar med våra system blir allt viktigare.

MODERN INTEGRATION

Digitalisering kräver en agil och möjliggörande digital plattform - en plattform som enkelt tillhandahåller och integrerar data och tjänster i digitala ekosystem. En sådan digital plattform integrerar era system med varandra och exponerar varje integration som en liten och därför hanterbar tjänst som kan återanvändas igen och igen i er affärs- och verksamhetsutveckling.

MICROSOFT ANALYTICS

CGI har ett mycket nära samarbete med Microsoft inom Analytics och Business Intelligence och har flera gånger fått pris som årets partner inom kategorin. Senast 2016 fick vi som enda partner två priser för vårt arbete inom Analytics. Genom vår breda kompetens kring Microsofts totala utbud har vi en unik position som Analytics-partner.

ADVANCED ANALYTICS FÖR CRM-DATA

Är ni nyfikna på att börja använda algoritmer och datamodeller för att generera nya insikter utifrån er CRM-data? Ta chansen att under en dags workshop använda Advanced Analytics på Azure-plattformen för att bearbeta er CRM-data och skapa en datamodell, som sedan tränas för att kunna bidra med nya insikter.


RÄTT VERKTYG FÖR HR OCH LÖN

Nöjda medarbetare ger förutsättningar för att bygga starka och konkurrenskraftiga företag och organisationer. CGI erbjuder rätt verktyg och tjänster för att lyfta ert löne- och HR-arbete till att bli mer strategiskt. Vi erbjuder lösningar och tjänster för både privat- och offentlig sektor anpassade att stödja svenska lagar och kollektivavtal.


TRESERVA VERKSAMHETSSYSTEM FÖR VÅRD OCH OMSORG

Treserva är ett gemensamt system för hela socialtjänsten inklusive kommunal hälso- och sjukvård. Med Treserva verksamhetssystem för vård och omsorg möter ni både dagens och morgondagens utmaningar. Det är ett modernt och öppet system för kommunal hälso- och sjukvård, omsorg om äldre och funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg.


RAINDANCE

Raindance samlar flera olika verksamhetsprocesser inom en helintegrerad lösning. Utöver att vara ett av marknadens starkaste e-handelssystem har Raindance dessutom en kraftfull lösning för att stödja organisationens utdatabehov, allt från budgetering till uppföljning.

TWIN – TREASURY & ASSET

TWIN effektiviserar processer inom Treasury och Asset Management såsom likviditetshantering, riskhantering, marknadsvärdering, bokföring av finansiella instrument, finansiella betalningar, administration och bekräftelserutiner.

LEDANDE AFFÄRSSYSTEM FÖR UTILITYBRANSCHEN

BFUS – Business For Utilities Suite – är ett kraftfullt affärssystem för att hantera fakturering, kundinformation, avtal, produkter, mätvärden och mycket mer för alla bolag som hanterar utilities.