Dagens utmaningar gör att den sammantagna hanteringen av olika former av digitalt stöd behöver förändras. Genom att skapa tydlighet underlättar vi för våra kunder att hantera löpande utveckling av verksamheten i en allt mer komplex värld. Vi kombinerar specialistkunskap med djup verksamhetsförståelse och insikter i hur man engagerar mänskliga beteenden. Med rådgivning och ledarskap hjälper vi beslutsfattare och ledare att forma, förankra och realisera ambitioner och strategier - och givetvis realisering av uppsatta mål. 

Kvinna i glasögon sitter och tittar på sin laptop samtidigt som hon tar noteringar vid sidan om

Business- & IT effectiveness

Modernisering av den operativa modellen för IT för att kunna ligga i framkant. Bland annat med avseende på styrning, processer, roller och ansvar.  

Ett agilt team samarbetar vid en glastavla fylld av post-it lappar

Scaled Agile Management

Transformation av den operativa modellen för övergång till en agil, eller en skalad agil värld. 

En kvinna med en surfplatta i handen pratar Sourcing med två kollegor, en man och en kvinna, vid ett bord i ett ljust konferensrum med stora fönster

Sourcing & Supplier Enablement

Framtagning och genomförande av sourcingstrategier för att maximera värdet av leverantörskontrakt och säkerställa effektiva leverantörsrelationer.

Ett team med två kvinnor och en man från Business Consulting går och pratar i ett ljust och tomt kontorslandskap

Tech Strategy

Strategiska beslut och handlingsplaner för att få full utväxling på ny teknologi. 

Ett team från Business Consulting sitter vid ett konferensbord i ett ljust rum och på bordet står tre gröna plantor, några laptops och de medverkande kvinnorna och männen har papper och pennor framför sig

Enterprise Architecture & Design

Möjliggör ökad verksamhetsnytta och nya affärsmodeller genom att tydliggöra verksamhetens förmågor, övergripande arkitektur och roadmap.