Företagen - en viktig del i det framtida totalförsvaret 

De senaste åren har omvärldsläget förändrats, vilket bland annat har lett till att man nu pratar om att på nytt skapa ett svenskt totalförsvar. Torsten Bernström, Client Executive Defence & Space på CGI, förklarar varför de kommer att vara en viktig pusselbit i det hela:

”Från att under en lång period ha känt oss relativt trygga i Sverige har rädslan för yttre hot ökat de senaste åren. Under kalla kriget var vissa statliga organisationer och företag, så kallade k-företag, extra viktiga för samhällssäkerheten. Försvarsmakten vill hitta aktörer som kan vara en del av det framtida totalförsvaret. Men vilka företag är mest passande för uppdraget i vår globala och föränderliga värld?”

CGI är betydande leverantör till svenska försvarsmyndigheter och samarbetet sträcker sig över 30 år tillbaka i tiden. CGI har lösningarna för framtiden när det gäller totalförsvar och cybersäkerhet

 


 

Framtida svenskt totalförsvar

Person helt täckt i kamoflague har VR-glasögon på sig och tittar uppåt samtidigt som hen lyfter armen och pekar med fingret mot en imaginär skärm
Framtida svenskt totalförsvar

De företag som kallades k-företag förr var till stor del statligt ägda och besluten togs enbart i Sverige. Idag är det en helt annan verklighet. Om man tittar på telenätet till exempel har vi gått från en operatör till att ha många olika, säger Torsten Bernström och fortsätter: ”Samma gäller banker där det nu finns många finansiella institut som har sitt säte utomlands. IT-företagen, som redan fanns på den tiden men då i en annan form, kommer också att bli en oerhört viktig del i att skapa ett robust samhälle”.

Som ett av medlemsföretagen i Säkerhets- och försvarsföretaget (SOFF) jobbar vi på CGI aktivt med att vara en del av ett framtida svenskt totalförsvar. Bolaget, som idag är en global spelare, har verkat i Sverige i över 45 år och har alltid varit störst på den svenska marknaden när det kommer till IT-tjänster. 

”Vi har den unika positionen att vi är en stor leverantör till försvaret men också till andra viktiga samhällsaktörer såsom banker, transportbolag och energiföretag. Knyter man ihop de bitarna talar man om ett totalförsvar”, säger Torsten och tillägger: ”Vi har även tecknat en avsiktsförklaring tillsammans med Försvarsmakten om samarbete, vilket innebär att vi kommer att kunna ha ett utbyte av kompetens. Medarbetare hos oss kommer att kunna tjänstgöra oss dem och vice versa”.

 


 

 
Torsten Bernström, Client Executive Defence & Space på CGI

Client Executive Defence & Space, CGI

Torsten Bernström förklarar att det man måste fokusera på framöver är att kartlägga vilka företag som har ansvar för våra samhällsfunktioner. Steg två blir att samla dem och reda ut vad som behöver göras.

"Vi måste också prata om vad som händer när besluten inte längre helt tas i Sverige. Det handlar om att få fram företag som svenska myndigheter kan lita på", avslutar Torsten.