Primary tabs

På CGI har vi en dröm: ”Att skapa en miljö där vi trivs med att arbeta tillsammans och, som ägare, bidra till att bygga ett företag som vi kan vara stolta över.”

En majoritet av CGI:s medarbetare är ägare och alla är delaktiga i att integrera hållbarhetsaspekter i alla delar av vår verksamhet – strategiskt, i kundleveranser och internt.

På CGI arbetar vi med att uppnå vår dröm genom en genomtänkt plattform för verksamhetsledning, med certifierade processer som stödjer oss i vårt dagliga arbete med kunder över hela Sverige.

Vårt mål är att upplevas som ett omsorgsfullt och ansvarstagande företag och hjälpa våra kunder att möta utmaningarna och möjligheterna med en hållbar utveckling. Hänsyn till miljön och samhället samt ett högt fokus på god affärsetik har varit kärnvärderingar för CGI ända sedan starten 1976, och är lika viktiga frågor för oss nu som då.


Två händer som håller jord med en liten grön spirande planta i

Miljöhänsyn

Vi tar ansvar för vårt eget ekologiska fotavtryck och med hjälp av CGI:s samlade kunskap, ledande IT-lösningar, produkter och tjänster hjälper vi kunder att hantera miljöutmaningar och skapa affärsmöjligheter som uppstår genom innovativa och hållbara affärsmodeller. Läs mer

Ritade figurer står bredvid varandra med armarna upp över huvudet och håller varandras händer

Socialt ansvar

Vår framgång som ett socialt ansvarstagande företag beror på det engagemang, kunskap och drivkraft som finns hos våra medarbetare, som vi kallar medlemmar, för att visa att CGI är deras företag. Läs mer

Jordgloben sett i mörkret från rymden med solen som stiger upp i horisonten

Digitalisering och hållbarhet

På CGI vill vi accelerera resan mot en fossilfri digital infrastruktur genom att ta en mer proaktiv roll och vägleda våra kunder till rätt infrastrukturinvesteringar. Läs mer