Anna Dawrin

Anna arbetar som Director inom CGI:s verksamhet för Cybersecurity i Sverige. Hon har omfattande erfarenhet av att jobba med kunder inom hälso- och sjukvård, bank och finans samt tillverkande industri.

Anna leder CGI:s expertteam för certifikattjänster och är ansvarig för utveckling och löpande leverans av säkerhetstjänster till svenska kunder. Hon har lång erfarenhet av ledarskap och kommunikation och har en kandidatexamen inom data och informationssäkerhet.