Primary tabs

"One version" av Dynamics 365 Finance and Operations, numera uppdelat i Finance, Supply Chain och Retail, lanserades i april 2019 vilket innebär att man nyligen firar sex månader. Men vad innebär då "One version", vilka krav ställs på kunden för att vara supporterad och varför är det viktigt att utforma en One version strategi? 

Varför One version av Dynamics 365?

"För mig som kund, blir det inte otroligt kostsamt och tidskrävande att tillämpa "One version" då vi hela tiden måste se till att ha den senaste versionen?" Detta är en vanlig kommentar från våra kunder och helt förståelig, då uppgraderingar historiskt sett har hanterats som separata projekt, och normalt sätt tagit månader att genomföra. Detta tillhör dock det förgångna. Från och med version 10.0 av Dynamics 365, det vill säga versionen som lanserades i april 2019, och utgjorde starten för "One version", är uppgraderingar ett minne blott. Nu pratar man snarare om kontinuerliga uppdateringar.

Microsoft har därför utformat följande kundlöfte med siktet inställt på att alla kunder alltid ska ha den senaste versionen.

Flödesbild på Microsofts kundlöfte med siktet inställt på att alla kunder alltid ska ha den senaste versionen

Det finns många fördelar med one-version:

  • Uppdateringar är en naturlig del av alla Dynamics 365 implementationer, både under införandefasen samt under förvaltning. Full bakåtkompatibilitet utlovas vilket innebär att man kan applicera Microsoft uppdateringar utan behovet av recompile, reconfiguration och redeploy av anpassningar. Kostsamma uppdateringar är därmed ett minne blott. 
  • Nyttja innovationskraften inom Dynamics 365 plattformen (och Azure). Genom att hela tiden ha den senaste versionen kan man även dra nytta av den innovationskraft och produktutveckling som kontinuerligt görs tillgänglig på plattformen. 
  • Minska beroendet mot ISV:er (Independent Sofware Vendor), det vill säga certifierade partnerlösningar. Tidigare har man varit beroende av att ISV:en har släppt en kompatibel version innan man kunnat uppgradera Dynamics. Numera har detta beroende tagits bort vilket innebär att en uppdatering av Dynamics 365 kan genomföras oberoende av om man väljer att uppdatera ISV:en eller ej. 
  • Färre versioner att supportera innebär bättre möjlighet att erbjuda en effektivare support med förhoppningen om förkortade SLA:er. 
  • Nyttja innovativa Azure-tjänster såsom Power Platform (Power BI, PowerApps, MS Flow) för att reducera kostnaden för implementation genom att möjliggöra personaliseringar och anpassningar med hjälp av no-code/lo-code verktyg
  • Snabbare implementationer och bättre kvalité genom att samtliga appar i Dynamics 365 plattformen numera erbjuds som SaaS tjänster.

Microsoft har släppt omfattande dokumentation kring "One version" vilket går att läsa HÄR. Det finns även en FAQ

 
Hur ser release schemat ut för One version?

Från att ursprungligen haft för avsikt att släppa tio uppdateringar per år lyssnade man på feedbacken från kunderna, och gjorde en justering i juni 2019.  Det innebär att Microsoft numera har för avsikt att släppa åtta uppdateringar per år. Rekommendationen från Microsoft är tydlig - man bör göra en deploy av samtliga uppdateringar. Däremot finns möjligheten att pausa tre uppdateringar i rad, vilket innebär att man minst måste genomföra två uppdateringar per år. Se uppdateringskalendern nedan:

Övergripande bild av release schemat för One version

 

Hur kan jag vara säker på att min miljö inte slutar att fungera efter en uppdatering?

Ingen mjukvaruleverantör släpper 100 % felfri kod, detta gäller även Microsoft. Däremot har man gjort omfattande investeringar i att säkerställa kvalité i plattformen i syfte att skapa trygghet och förutsägbarhet kopplat till just uppdateringar. Man jobbar med något som heter "Ring based validation" vilket innebär att nya uppdateringar valideras i flera steg, av olika grupperingar, innan de blir publikt tillgängliga. Det innebär även att Microsoft först kommer att göra en deploy av den nya uppdateringen i en icke-produktionsmiljö för att ge kunden möjlighet att validera och regressionstesta sin kodbas mot den nya uppdateringen innan själva lyftet till produktion. Nedan visas en bild kring "Safe Deployment Practice" som inkluderar de fem olika ringarna som ingår i valideringen av en ny release.  

Bild på "Safe Deployment Practice" som inkluderar de fem olika ringarna som ingår i valideringen av en ny release.

 

Varför behöver jag en One version- strategi?

Som nämnts tidigare är Dynamics 365 och dess appar numera fullfjädrade SaaS-tjänster vilket innebär att uppdateringsfrekvensen enligt "One version" inte är förhandlingsbar, utan snarare något man behöver förhålla sig till som kund. Då uppdateringar släpps åtta gånger per år kommer man behöva ta ställning till hur dessa ska hanteras, både under själva implementationsprojektet samt vid förvaltning. För att säkerställa att man undviker onödiga överraskningar som till exempel driftstopp i samband med en uppdateringar bör regressionstester i en icke-produktionsmiljö innan deploy till produktion tillämpas. Detta kräver viss planering och därav vikten av en One version strategi. 
 
Inom CGI har vi tagit fram ett strategidokument som summerar vad "One version" innebär samt erbjuder ett tydligt förhållningssätt kring hur vi anser "One version" bör tillämpas. Detta grundar sig i vår erfarenhet från flertalet av implementationer och uppdateras kontinuerligt baserat på feedback från våra kunder. Kort summerat så förordar vi två ansatser:
 

  1. Stay current - gör samtliga av Microsofts uppdateringar i enlighet med "best practice" (föreslagen ansats)
  2. Plan to pause - gör ett minimum av två uppdateringar per år (alternativ ansats)

 
Visst kan behovet av ett mellanting förekomma men överlag ser vi där en låg efterfrågan. Som alltid när man har fler än ett alternativ att ta ställning till så finns det för- och nackdelar med respektive ansats. Dessa finns sammanställda i vårt strategidokument, både utifrån ett pågående implementationsprojekt samt när man nått en förvaltningsfas.

Är ni intresserade av ytterligare detaljer eller vill få hjälp med att utforma en "One version"-strategi som passar just er så hör av er till oss så berättar vi mer. 
 

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use