Idag är det nog inte många som undgått att höra talas om Bitcoin. De flesta känner nog Bitcoin som en digital valuta och många har säkert på avstånd betraktat dess raketartade värdeutveckling och extrema volatilitet. Peter Thiel, grundare av Paypal uttryckte sig på följande sätt: “I do think Bitcoin is the first currency that has the potential to do something like change the world”. Vad menar Peter egentligen med detta? För att finna svaret på den frågan måste vi titta bortom Bitcoin. Vi måste förstå den underliggande tekniken, blockchain.

Varför blockchain?

Blockchain är en teknik med användningsområden som stäcker sig långt bortom den digitala valutan. Föreställ dig hur vår ekonomi och vårt samhälle skulle se ut om vi på något smart sätt markant kunde minska förtroendegapet mellan köpare och säljare. Vad skulle det innebära om vi inte behövde några mellanhänder för att verifiera, kontrollera, bekräfta, uppdatera och underhålla den enorma mängd information som finns kring vilka transaktioner som gjorts i en värdekedja? Föreställ dig vilken enorm mängd resurser som skulle kunna frigöras och hur mycket effektivare processer som skulle kunna utformas.

Blockchain är tekniken som gör detta möjligt. Tekniken är fortfarande ny, och precis som med så många andra nya teknologiska innovationer finns ännu en del frågetecken.

Samtidigt lever vi i en värld där dessa frågetecken på rekordtid måste transformeras till utropstecken om vi som företag vill vara fortsatt relevanta i vår omgivning och för våra kunder. Betänk att det inte var länge sedan majoriteten av konsumenter var rädda för att handla varor på nätet med sitt betalkort. ”Ny teknik – detta är ju farligt”, var det många som tänkte. Den allmänna uppfattningen var att den som handlade på nätet nästan garanterat skulle bli lurad. Men i takt med att vi vande oss vid tekniken, samtidigt som tekniken utvecklades, växte tilliten och idag är online-shopping en självklar del i vår vardag. Teknik som möjliggör nya beteenden är det nya normala och detta måste dagens företag förhålla sig till.

Denna ”invänjningsperiod” är vanligt förekommande för all ny teknik och blockchain är naturligtvis inget undantag. Om vi går tillbaka till jämförelsen med e-handel så finns ett tydligt mönster bland e-handelsjättarna. Amazon, Ebay och Alibaba är alla bolag som var snabba på att inse styrkan i den då nya tekniken kring e-handel och anpassade sina affärsmodeller därefter. Dessa företag är tre klockrena skolboksexempel på ”First mover advantage”. Det finns en slående likhet i hur marknaden ställer sig till blockchain idag. De flesta har hört om det, några är skeptiska, vissa har vågat prova, men få har gjort analysen kring hur denna teknik kommer kunna transformera deras affärsmodeller i grunden. Det finns ett enormt ”First mover advantage” där ute att hämta hem.

Företag och organisationer bör därför redan nu börja fundera kring hur blockchain kan skapa värde för just deras verksamhet, så att de kan börja dra nytta av blockchain i takt med att förståelsen och acceptansen växer hos den breda majoriteten. Vilka företag kommer vi i framtiden att förundras över när det gäller förmågan att snabbt kapitalisera på denna nya teknik?

Blockchain skapar värde för organisationer och företag ur ett värdekedjeperspektiv

Många av dagens värdekedjor är enormt komplexa system och består ofta av flera mellanhänder. Detta leder till att de blir onödigt dyra och långsamma, och enkla transaktioner förvandlas till krångliga och långdragna processer med flera steg. I ett samhälle där konsumenter vill ha produkter så snabbt som möjligt, gärna igår, är detta ett uppenbart problem. Om mellanhänder bidrar till att skapa denna komplexitet, varför är de så vanligt förekommande? En anledning är att de bidrar till att skapa tillit mellan de olika parterna i värdekedjan. En värdekedja består av åtskilliga transaktioner. Varje transaktion börjar med ett antagande om tillit. Mellanhänderna finns till, bland annat, för att validera transaktionen och utföra den på ett korrekt sätt.

 

Läs även

Robotkollegorna gör intåg i lagret och effektiviserar e-handeln e-handeln →

Men vad skulle hända om tilliten mellan parter kunde uppnås på andra sätt? Det är här blockchain kommer in. Den huvudsakliga styrkan i blockchain ligger i dess egenskaper och förmåga att på ett säkert, transparent och automatiskt sätt hålla en uppdaterad vy över alla transaktioner som görs inom den blockkedjan. Draget till sin spets skulle man kunna säga att blockchain möjliggör tillit till den transaktionsinformation som lagras på kedjan. Tänk dig en värdekedja där du med 100 % säkerhet kan garantera var varje enskild råvara kommer ifrån. Du vet exakt var, när, hur och av vem din produkt har hanteras. Detta är extra intressant idag eftersom konsumenter i allt större utsträckning kräver att denna information offentliggörs – de vill försäkra sig om att deras produkt producerats i fabriker med humana arbetsvillkor och har så lite miljöpåverkan som möjligt.

Sammanfattningsvis kan man säga att blockchain ur en värdekedjekontext bland annat möjliggör:

  • Kostnadsbesparingar genom minskat behov för kontroll och uppföljning av transaktioner
  • Snabbare genomloppstider i värdekedjan genom ett reducerat antal mellanhänder
  • Effektivare processer genom snabb tillgång till transaktionsinformation
  • Effektivare samarbeten mellan parter genom ökad grad av tillit
  • Ökad spårbarhet av råvaror, produkter och tjänster genom tillgång till pålitlig transaktionsinformation
  • Blockchain, så fungerar det
     

Blockchain, så fungerar det

Kortfattat är blockchain en öppen och distribuerad redovisningsbok, en så kallad ”ledger”. Uppdaterade kopior av denna bok finns simultant utspridda hos en mängd olika deltagare i nätverket (i de flesta fall datorer, eller ”noder”). Detta är en av de huvudsakliga skillnaderna mot en vanlig transaktionslogg som finns lagrad på endast ett ställe och ägs av en enskild aktör i värdekedjan. Genom att sprida ut ledgern i hela nätverket minskas risken för korrupta data, ”single point of failure” och inte minst manipulation drastiskt.

Redovisningsboken sparar alla transaktioner som utförs i ett antal olika ”block” där varje nytt block länkas samman med de tidigare blocken. Varje transaktion som utförs måste verifieras av samtliga noder och samtidigt passa ihop med de tidigare blocken i kedjan, och om något inte stämmer så kommer transaktionen inte att genomföras. Om någon skulle få för sig att manipulera ett av blocken skulle den aktören vara tvungen att manipulera samtliga kopior av redovisningsboken samtidigt. Sannolikheten för att lyckas med detta är nästan helt försumbar. Här i ligger styrkan och säkerheten med blockchain-tekniken som möjliggör den ökade tilliten mellan parterna i till exempel en värdekedja.

kod

 

Hur börjar man?

Blockchain har potentialen att bidra med stora värden för ett företag och därför är det lätt att bli fartblind. Viktigt att ha i åtanke är att alla typer av förändringar och investeringar för med sig en viss grad av risk och så också blockchain. För att företag ska kunna skörda frukterna som den nya tekniken erbjuder, måste de ha ett pragmatiskt förhållningssätt till hur de ska nå sin vision. En två-stegs princip rekommenderas för att minimera risken kopplad till förändringen.

  1. Börja internt. Att starta sin blockchain-resa genom att testa tekniken i ett litet internt användningsområde först reducerar risken eftersom investeringsbehovet hålls nere. Samtidigt kan verksamheten tillförskaffa sig den kunskap, förståelse och de förmågor som behövs för större och mer avancerade applikationer byggda kring blockchain.
  2. Blicka externt. När verksamheten har tillräcklig erfarenhet och har utvecklat de nödvändiga interna förmågorna är det dags att börja tänka större. Involvera externa parter för att tillsammans utforska möjligheterna och fördelarna med en värdekedjetäckande blockchain.

 

Blockchain är svaret

Att transformera sin värdekedja med hjälp av blockchain går inte över en natt. Men företag och organisationer som snabbt tar till sig och börjar arbeta med denna nya teknik kommer kunna skörda stora fördelar. Frågan är inte längre om blockchain kommer kunna effektivisera en värdekedja. Istället bör företag utgå från att blockchain är svaret och direkt börja fundera på hur de kan dra nytta av tekniken. Avslutningsvis kan ni reflektera över de visa orden som Ginni Rometty uttalat, ”What the internet did for communications, Blockchain will do for trusted transactions”.