Många har nu jobbat hemifrån i månader och skapat nya arbetsrutiner och sätt att förhålla sig till kollegor och chefer. Hur påverkar det organisationen när nu kontoren börjar öppnas upp och medarbetarna välkomnas tillbaka? Malin Lindgren, senior managementkonsult på CGI ...

En man sitter ner och en kvinna står bredvid, tillsammans tittar de på en av hans två dataskärmar

Sourcing & Supply Chain

Höga inköpskostnader för indirekt material, ineffektiva administrativa flöden för hantering av inköp och dålig leveransprecision. Allt detta och mycket annat beskriver ett läge som vi har stor vana att hantera. För att uppnå bästa möjliga resultat arbetar vi nära våra kunder med stöd av våra analysmetoder och ramverk. Resultatet är bättre kontroll i hela logistikkedjan, från inköpsstrategi via optimerade varuflöden till leverantörsbetalning. Läs mer

 

Man ses bakifrån där han står med händerna i sidorna och tittar på grafer och siffror på en skärm som går från golv till tak

Finance & Performance Management

Vi hjälper våra kunder att utvecklas till en modern och välutvecklad ekonomifunktion som är en del av organisationskulturen och verksamhetsstyrningen. Inom ramen för ekonomifunktionen balanseras verksamhetsstyrning, kontroll och affärsstöd som samtliga är möjliggörare för att realisera strategi och mål. Vi är en grupp rådgivande konsulter och specialister med passion och driv för att hjälpa ekonomifunktioner att uppnå en hög effektivitet och en välutvecklad organisation. Läs mer

Människor som går i rask takt mot kontoret i gryningen, sett bakifrån

Change Leadership & Transformation

Förändringstakten i vårt samhälle blir allt högre och drivkraften att vara hållbara och flexibla ställer stora krav på att kultur, organisation och ledarskap tydligt samverkar för att uppnå resultat. I samverkan med dig som kund använder vi våra förmågor inom dessa områden för att skapa lärande organisationer som bibehåller sina nya förmågor och utvecklar dem, långt efter det att vi har lämnat vårt uppdrag. Läs mer

En kvinna står lutad mot ett arbetsbord och utförd beräkningar på sin mobiltelefon och bredvid sig har hon design skisser och en laptop står också uppfälld

Strategy & Business Design

Vi lever i en tid av en konstant förändringstakt, där vi behöver ta ställning till fler val och möjligheter än någonsin tidigare. Förväntningarna från våra kunder fortsätter att öka och konkurrensen hårdnar hela tiden. Många branscher får nya spelare som tvingar fram nya spelregler. Därför är det viktigare än någonsin med en tydlig strategi och en förmåga att ifrågasätta och utmana sina egna vägval. Läs mer

Kvinna i glasögon sitter och tittar på sin laptop samtidigt som hon tar noteringar vid sidan om

Business & Technology Management

Digitalisering, innovation och nya teknologier är centrala inslag i de förändringar som många verksamheter genomgår idag. Utvecklingen behöver ske snabbare och mer kundorienterat samtidigt som teknisk skuld och långa leveranstider kan utgöra hinder. Vi fokuserar på att ständigt ligga i framkant för att kunna stötta organisationer i den förändring som digitalisering och snabb teknologiutveckling innebär. Läs mer

Ett team inom CGI Business Consulting sitter tillsammans vid ett bord och diskuterar en lösning

Om CGI Business Consulting

På CGI har vi både global styrka och ett erbjudande som sträcker sig från strategi och implementering till total transformation. Vi hjälper våra kunder att ha rätt fokus i en allt mer komplex värld. För oss som jobbar på CGI Business Consulting handlar det om tre grundläggande utgångspunkter som styr vårt arbete. Läs mer