Den 22 september beslutade styrelsen för Svenska Kraftnät att pausa projektet Elmarknadshubb. Anledningen till stoppet är att det för tillfället inte anses finnas ett adekvat och tydligt regelverk runt modellen...

Rubriken är medvetet lite provocerande. Givetvis kan man inte lösa utmaningen med den växande vårdskulden efter corona-pandemin enbart med hjälp av digitala tjänster. Men digitalisering kan frigöra vårdresurser och göra...

Varje år sätter vi på CGI oss ner med närmare 1 500 kunder runt om i hela världen och genomför en lång och bred intervju. När andra rapporter inte sällan...

Cybersecurity handlar om mer än enstaka säkerhetsinsatser

Jana Thorén
Jana Thorén
2020-11-11

Bakom attackerna finns idag hela organisationer och det var länge sedan det bara handlade om individer som gjorde attacker för spänningens skull. Det handlar om pengar, stora pengar, och det...

Dyrt att bygga upp totalförsvaret på nytt – lova att inte skrota det igen

Torsten Bernström
Torsten Bernström
2020-10-06

I samband med höstbudgeten september 2020 kan man läsa att det nu blir miljardsatsningar på försvaret och det civila försvaret. I flera år har det talats om att en förstärkning...

Bitcoin – en värdebevarare vid allt för vidlyftig penningpolitik?

Alexander Eriksson
Alexander Eriksson
2020-09-29

Ägare av bitcoin kommer alltid att veta sin andel av det totala utbudet och det är någonstans här bilden av värde kommer in: värdet som skapas av det begränsade jämfört...

2021 blir startåret för distansmonitorering i klinisk drift

Henrik Ahlén
Henrik Ahlén
2020-09-16

Hälften av Sverige befolkning har en eller flera kroniska sjukdomar. Deras behandling kräver en mycket stor del av sjukvårdens resurser. Att införa distansmonitorering kan därför vara avgörande för att klara...

Så kan handeln hjälpa konsumenterna att göra hållbara val

Matilda Richter
Matilda Richter
2020-09-03

Vi ser idag flera trender kopplade till hållbar konsumtion inom detaljhandeln. Rapporter från bland annat Sveriges konsumenter visar att vi människor vill handla mer hållbart, men att våra faktiska beteenden...