I samband med höstbudgeten september 2020 kan man läsa att det nu blir miljardsatsningar på försvaret och det civila försvaret. I flera år har det talats om att en förstärkning...

Ägare av bitcoin kommer alltid att veta sin andel av det totala utbudet och det är någonstans här bilden av värde kommer in: värdet som skapas av det begränsade jämfört...

Länge har vi undrat när det egentligen ska ske. OM det alls kommer att ske: Om jätten Amazon kommer till Sverige. Men nu är snart väntan över och det börjar...

2021 blir startåret för distansmonitorering i klinisk drift

Henrik Ahlén
Henrik Ahlén
2020-09-16

Hälften av Sverige befolkning har en eller flera kroniska sjukdomar. Deras behandling kräver en mycket stor del av sjukvårdens resurser. Att införa distansmonitorering kan därför vara avgörande för att klara...

Så kan handeln hjälpa konsumenterna att göra hållbara val

Matilda Richter
Matilda Richter
2020-09-03

Vi ser idag flera trender kopplade till hållbar konsumtion inom detaljhandeln. Rapporter från bland annat Sveriges konsumenter visar att vi människor vill handla mer hållbart, men att våra faktiska beteenden...

Idéer i all ära – men utmaningen ligger i att realisera dem

Martin Högenberg
Martin Högenberg
2020-09-03

Framtiden är inte något okänt, det är något vi skapar utefter vad vi varje dag gör, i små små doser. Vi bestämmer själva hur våra innovationsresor ser ut, hur vi...

Här är energibranschens utmaningar – och så kan de hanteras

Greger Berglund
Greger Berglund
2020-09-02

Förändrade marknadsförhållanden och regelefterlevnad är de största utmaningarna som företag inom energisektorn måste förhålla sig till de närmaste åren enligt CGI:s globala undersökning, ”Global Insights 2020”. Det finns ingen magisk...

Vilka möjligheter finns med automatisering i Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management?

Drilon Zogaj
Drilon Zogaj
2020-08-31

Marginalerna krymper i stort sett i varje bransch, oavsett om företagen i branschen är konkurrensutsatta eller ej. Verksamheterna behöver därför belysas ur olika perspektiv för att finna och förstå deras...