Primary tabs

Många företag fokuserar på digitalisering av sin externa kommunikation med moderna e-handelslösningar, chatbot på hemsidan, marketing automation-system och digitala verktyg för kunderna. Det många företag glömmer bort är den viktiga interna kommunikationen som lätt blir en eftersatt intranätssida och ett veckomejl som få läser. Att skapa relevant och anpassad internkommunikation har blivit enklare med intelligenta verktyg och kan bidra till att öka engagemanget hos medarbetarna.

Det är inte bara sociala medier-flöden som är användarcentrerade

Det finns flera typer av moderna och intelligenta verktyg för att styra vad som presenteras för en användare. Artificiell Intelligens (AI) och Machine Learning används idag på allt fler plattformar. Det som presenteras i ditt sociala medier-flöde visas inte av en slump. AI och Machine Learning har tolkat ditt beteende och tittat på kontakterna i ditt nätverk för att göra förutsägelser om vad som kan tänkas intressera dig. På precis samma sätt är det möjligt att nyttja möjligheterna när det kommer till internkommunikation.

AI och Machine Learning ser till att budskapet når ut till rätt person, i rätt tid, på rätt plats

Det är inte självklart att en artikel blir populär bara för att den publiceras som huvudnyhet på intranätets startsida. Att nå ut till målgruppen på rätt tid och plats är den stora utmaningen när antalet kanaler ökar. Säljaren surfar in på intranätsidan på mobiltelefon samtidigt som en industriarbetare slår sig ner i fikarummet och sneglar upp på en storbildsskärm, båda vill ha information som är relevant för dem i det ögonblicket. AI och Machine Learning kan användas för att anpassa materialet så det kan landa hos intresserade mottagare där de befinner sig och presenteras på ett sätt som ger bättre genomslagskraft.

internkommunikation-ai

Träffa våra digitala experter för att utvärdera er internkommunikation

→ Har ni en strategi för hur er digitala arbetsmiljö förstärker engagemanget på arbetsplatsen? Boka ett möte med oss och ta nästa steg mot en digital arbetsplats med starkt stöd för modern internkommunikation.

Redaktören får stöd av AI och Machine Learning

Redaktörer och kommunikatörer på större företag har ofta ett digert arbete i att kurera all den information som kommer från ledningsgruppen och företagets olika avdelningar. AI och Machine Learning kan hjälpa till att optimera företagets internkommunikation på olika sätt. Tänk vilken trevlig tillvaro ditt liv som internkommunikatör skulle bli om du fick hjälp på traven med följande:

Textanalys: Har texten en positiv eller negativ ton? AI och Machine Learning kan läras upp att tolka hur texter troligtvis kommer att upplevas av läsaren och ge rekommendationer utifrån analysen.

Sökoptimering: Tidigare styrdes sökningar på intranätsidor av nyckelord och rankingmodeller. Med de nya verktygen kan artiklar matchas mot mottagarens flöde och intresse med en högre relevans än som tidigare var möjligt.

Bildval: Att välja rätt bild som kompletterar en text är både svårt och tidskrävande. Här kan intelligenta verktyg hjälpa till att ta fram förslag på bilder som passar till en text och snabba upp bildvalsprocessen avsevärt.

Bildtaggning: Ett kraftigt verktyg för sökbarhet är taggning av bilder. Inte bara för extern kommunikation utan även för intern. Dagens AI och Machine Learning kan analysera bilder, se vilka personer som finns med, typ av motiv och sedan automatiskt tagga bilden för sökbarhet.

Rankning: Alla som söker på exempelvis Google förstår vikten av rankning. AI och Machine Learning kan mäta artiklars relevans utifrån hur de anställda interagerar och delar texter, vilka rubriker som fungerar samt var och när en given text blir läst. En intern ranking gör att relevant internkommunikation får större utrymme med bättre spridning som följd.

Länka material till mottagare: Fuzzy matching skapar länkar mellan interna artiklar. AI och Machine Learning kan hjälpa till att hitta relevanta länkar som ger texten en extra dimension. Fuzzy matching tipsar till exempel en läsare om intressanta artiklar och hittar tongivande medarbetare som sprider material vidare, som en företagsinfluencer. Uppföljning: En viktig del i redaktörens arbete är att följa upp publicerat material för att säkerställa att det når ut. Här kan AI och Machine learning hjälpa till att analysera data för att se hur artiklar sprids och om de faktiskt blir lästa.

internkommunikation-ai-machine-learning

Engagera hela organisationen med relevant internkommunikation

Tekniken har kommit mycket längre än de flesta organisationer har gjort, särskilt när det kommer till internkommunikation. Veckomejl skickas fortfarande ut till hela organisationen, kanske till och med i PDF-format, utan hänsyn till målgrupper, och frågan är i vilken utsträckning det blir läst över huvud taget. AI och Machine Learning finns tillgängligt och trösklarna att börja använda dem är i regel låga. Att som företag visa digital mognad både i intern och extern kommunikation kan väcka medarbetarnas engagemang, bygga ditt Employer Brand och till och med göra det lättare att rekrytera nya talanger.

Ladda ner vår guide till effektiv kommunikation internt →