Närbild på händer som skriver om Dynamics på ett tangentbord till en laptop

DYNAMICS 365 – AFFÄRSSYSTEM SOM OPTIMERAR DIN AFFÄR

Dynamics 365 är Microsofts molnbaserade affärsplattform, en lösning som är en vidareutveckling av ERP-plattformarna Dynamics AX och NAV som samtidigt gifts samman med CRM. Det gör att Dynamics 365 raderar gränsen mellan CRM och ditt affärssystem och ger dig smarta lösningar som tar hänsyn till hela kundresan. 

Bild på ett skrivbord med glasögon, färska blommor i en vas och en laptop-skärm som visar NetSuite

NETSUITE

I bolag som växer snabbt eller som är i en snabbföränderlig bransch finns det inte utrymme för oflexibla system som tar lång tid att styra om. Implementationer och förändringar måste kunna ske på veckor, inte månader. Det är här som NetSuite kommer in i bilden.

Armar och händer på två personer som pekar på en laptopskärm

SAP

Med S/4HANA har SAP satt standarden för nästa generations affärssystem. I en allt mer komplex och föränderlig värld ställs höga krav på innovationstakt, flexibilitet och faktabaserat beslutsfattande. En digital transformation är oundviklig och hur vi interagerar med våra system blir allt viktigare.

Bild tagen upp mot himlen med fönster-täckta huskroppar på var sida

MODERN INTEGRATION

Digitalisering kräver en agil och möjliggörande digital plattform - en plattform som enkelt tillhandahåller och integrerar data och tjänster i digitala ekosystem. En sådan digital plattform integrerar era system med varandra och exponerar varje integration som en liten och därför hanterbar tjänst som kan återanvändas igen och igen i er affärs- och verksamhetsutveckling.

Laptop på ett skrivbord med skärm som visar Microsoft Analytics, på bordet finns också en mobiltelefon, bok och ett glas.

MICROSOFT ANALYTICS

CGI har ett mycket nära samarbete med Microsoft inom Analytics och Business Intelligence och har flera gånger fått pris som årets partner inom kategorin. Senast 2016 fick vi som enda partner två priser för vårt arbete inom Analytics. Genom vår breda kompetens kring Microsofts totala utbud har vi en unik position som Analytics-partner.

En person sitter med en surfplatta och pekar med sin penna på skärmen med CRM data

ADVANCED ANALYTICS FÖR CRM-DATA

Är ni nyfikna på att börja använda algoritmer och datamodeller för att generera nya insikter utifrån er CRM-data? Ta chansen att under en dags workshop använda Advanced Analytics på Azure-plattformen för att bearbeta er CRM-data och skapa en datamodell, som sedan tränas för att kunna bidra med nya insikter.

En kvinna sitter vid ett bord medan två män och en kvinna står upp, samtliga tittar på en laptop medan en av männen också tittar på sitt armbandsur

RÄTT VERKTYG FÖR HR OCH LÖN

Nöjda medarbetare ger förutsättningar för att bygga starka och konkurrenskraftiga företag och organisationer. CGI erbjuder rätt verktyg och tjänster för att lyfta ert löne- och HR-arbete till att bli mer strategiskt. Vi erbjuder lösningar och tjänster för både privat- och offentlig sektor anpassade att stödja svenska lagar och kollektivavtal.

Fyra leende barn sitter vid ett bord och tittar på sina surfplattor

TRESERVA VERKSAMHETSSYSTEM FÖR VÅRD OCH OMSORG

Treserva är ett gemensamt system för hela socialtjänsten inklusive kommunal hälso- och sjukvård. Med Treserva verksamhetssystem för vård och omsorg möter ni både dagens och morgondagens utmaningar. Det är ett modernt och öppet system för kommunal hälso- och sjukvård, omsorg om äldre och funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg.

Armar och händer syns på flera personer som pekar på skärmar och mobiler vid ett konferensbord, i förgrunden syns illustration med ikoner för affärssystem

RAINDANCE

Raindance samlar flera olika verksamhetsprocesser inom en helintegrerad lösning. Utöver att vara ett av marknadens starkaste e-handelssystem har Raindance dessutom en kraftfull lösning för att stödja organisationens utdatabehov, allt från budgetering till uppföljning.

Närbild på fem högar med mynt i olika valörer

TWIN – TREASURY & ASSET

TWIN effektiviserar processer inom Treasury och Asset Management såsom likviditetshantering, riskhantering, marknadsvärdering, bokföring av finansiella instrument, finansiella betalningar, administration och bekräftelserutiner.

Flera elledningar som försvinner i horisonten på ett fält

LEDANDE AFFÄRSSYSTEM FÖR UTILITYBRANSCHEN

BFUS – Business For Utilities Suite – är ett kraftfullt affärssystem för att hantera fakturering, kundinformation, avtal, produkter, mätvärden och mycket mer för alla bolag som hanterar utilities.