Oblasť spracovania platieb je ovplyvnená radom faktorov, predovšetkým rastúcimi požiadavkami na automatizáciu, efektivitu a rýchlosť všetkých procesov. Ponúkame vám komplexné pokrytie tejto oblasti – od konzultačných služieb, cez konkrétne produkty a riešenia pre spracovanie platieb až po outsourcing.

Problematika spracovania platieb sa týka nie len bánk a finančných inštitúcií, ale v podstate všetkých organizácií. Rad systémov pre spracovanie platieb sme úspešne zaviedli u najväčších svetových bánk a veľkých korporácií.

V prípade bánk a finančných inštitúcií ide hlavne o implementácie centralizovaných riešení, ktoré zabezpečujú komplexné spracovanie vysokého objemu platobných transakcií, a to ako domácich, tak medzinárodných – eurových aj neeurových.

Predovšetkým v oblasti spracovania transakcií spĺňajúcich štandardy SEPA (Single Euro Payment Area – jednotná platobná oblasť euro) možno CGI označiť za lídra na slovenskom a českom trhu. Pretože v tejto oblasti pôsobíme už od začiatku a navyše spolupracujeme s najvýznamnejšími hráčmi na trhu (a to v celoeurópskom merítku), dokážeme ponúknuť služby a produkty pre najväčších poskytovateľov platobných služieb, ale aj pre zákazníkov s nižšími nárokmi na objem a komplexnosť spracovávania transakcií.

Produkty, ktoré CGI v tejto oblasti vyvíja a implementuje, spĺňajú najvyššie nároky z hľadiska rýchlosti, komplexnosti aj bezpečnosti spracovania transakcií a poskytujú modernú platformu pre spracovanie všetkých typov platieb pre akúkoľvek finančnú inštitúciu.

Korporátnym zákazníkom ponúkame riešenia podporujúce širokú paletu služieb – od správy pohľadávok, cez riadenie výplat rôznych druhov dávok zo strany štátnych organizácií, podporu fakturácie a párovania platieb, až po clearingové služby v rámci obchodných skupín či správu SEPA mandátov pre inkasný spôsob platieb.

V segmente spracovania platieb sa aktívne zúčastňujeme legislatívnych a transformačných procesov, napríklad v rámci spolupráce s EPC (European Payments Council). Vďaka tomu sme schopní vám pomôcť s týmito zmenami aktívne pracovať a posilňovať vašu konkurencieschopnosť aj pozíciu na trhu.

Poskytujeme taktiež komplexné služby v oblasti SWIFT. Ide predovšetkým o konzultácie, pripojenie inštitúcie k systému SWIFT, podporu a údržbu prevádzky SWIFT pracoviska zákazníka a revízie systému SWIFT.