Integration Developer/Designer

Kategória: Development/Engineering
City: Bratislava, Bratislava, Slovakia
Position ID: J1019-0335
Druh pracovného pomeru: Full Time

Position Description

Ako člen tímu sa budete podieľať na príprave funkčných a technických požiadaviek ako aj technického dizajnu podľa zadaných vstupov, implementácii biznis pravidiel, migrácií údajov a programovaní. Používané sú nástroje ako Liferay, Jira, Oracle DB, ale aj iné v závislosti na zadaní projektu. System Designer je v rámci tejto činnosti zodpovedný za návrh jednotlivých komponentov architektúry (vrátane integračných služieb).

V našom tíme pracujeme na rôznorodých zaujímavých projektoch, od menších až po väčšie medzinárodné projekty v telekomunikačnom sektore a pri práci na reálnych projektoch sú otvorené výborné možnosti profesionálneho a odborného rastu.

Your future duties and responsibilities

• Analýza požiadaviek zákazníka
• Vývoj a integrácia v prostredí Java EE s využívaním ďalších technológií ako Spring, Hibernate – ORM/DAO, Eclipse – Liferay IDE, Tomcat 8, JSP, HTML 5, Oracle DB a iné
• Participácia na špecifikácii celkovej (E2E) architektúry riešenia (vrátane identifikácie integračných služieb a procesov)
• Detailný návrh a tvorba funkčných a technických špecifikácií
• Vytváranie technických taskov a plánovanie developmentu pre tím
• Revízia kódu zadaného junior developerom
• Štúdium nových frameworkov, tool-ov, prípadne delegovanie/kontrola takejto úlohy na junior developera
• Zúčastňovanie sa diskusii s manažérmi, architektami, klientami
• Uplatňovanie princípov projektového manažmentu a taktiež agilných metodík

Required qualifications to be successful in this role

• VŠ vzdelanie so zameraním na IT
• Minimálne 4 roky praxe vrátane implementačného projektu zahrňujúceho analýzu a dizajn riešenia
• Skúsenosti z projektov v oblasti telekomunikácii
• Java na pokročilej úrovni
• Základná znalosť UML
• Základná znalosť SQL/PLSQL
• Výhodou je znalosť Liferay framework alebo JIRA produktov alebo OSS oblastí ako Resource Inventory, Service Provisioning, Service Assurance
• Schopnosť spracovať kvalitné písomné výstupy v slovenskom aj anglickom jazyku
• Zodpovedný prístup a vysoké pracovné nasadenie
• Výborné komunikačné zručnosti
• Mobilita, flexibilita a prispôsobivosť zmenám
• Zameranie na zákazníka a dobré komunikačné schopnosti
• Analytické a logické myslenie
• Tímovosť a proaktívny prístup k zvereným úlohám

Aké beneftiy u nás nájdete:
• 100% preplácaná PN/OČR za 30 kalendárných dní
• 3 x sickdays
• Benefit Plus program
• Plošne 25 dní dovolenky
• Flexibilný pracovný čas, príležitostná možnosť práce z domu
• Akciový program pre zamestnancov a podiel na zisku spoločnosti
• Podpora CGI v oblasti športových aktivít

Ponúkaný plat štartuje od 1700 EUR/m. (brutto). Konečná výška platu bude závisieť od reálnych skúsenosti a znalostí kandidáta.

What you can expect from us

Vybuduj si kariéru s nami.

Digitálna transformácia sa rýchlo rozvíja a my sme v centre samotného diania – podporujeme našich zákazníkov na ich ceste k digitálnej budúcnosti a našim profesionálom ponúkame jedinečné pracovné príležitosti.

Za úspechom CGI stoja talent a odhodlanie našich ľudí. Ako jeden tím zdieľame výzvy a úspechy. Ako spoluvlastníci CGI máme prospech z hodnôt, ktoré spoločne vytvárame.

Staňte sa súčasťou budovania jednej z najväčších nezávislých IT firiem na svete.

Ďalšie informácie o CGI nájdete na adrese www.cgi.com.

„Prosíme, žiadne nevyžiadané agentúrne odporúčania.“

„V CGI sú rovnaké pracovné príležitosti súčasťou našej kultúry.“