Primary tabs

Pandemin har tvingat företag att lägga i ytterligare en växel för att snabba på omställningen från konventionell till digital handel. När kunderna tvingas sitta hemma ställs högre krav på tillgänglighet och korta leveranstider. Gärna med ett förmånligt lojalitetsprogram som tack för besväret.

Omställningen retail går igenom för att stärka morgondagens handel ställer inte bara höga krav på digital infrastruktur och en leveranskedja i världsklass. Medarbetarna behöver också förstå, utbildas och tränas i hur de ska bidra till fortsatt utveckling och värdeskapande i en konstant föränderlig värld. 

Klassisk förändringsledning drivs inte sällan från IT då det är där de nya systemen upphandlas och implementeras. Utbildning kommer i bästa fall in som en del i förändringsledningen och bedrivs under dess att projektet pågår. Stötvisa insatser görs och kräver ofta avsevärda resurser och insatser, inte sällan med låg effektivitet och utfall. Systemet ska trots allt ändå uppdateras 6 månader efter implementering.  

Vi utgår bland annat från följande frågeställningar:

  • Vad har IT för ansvar i att driva organisationens medarbetares utveckling och omställning?
  • Var och när kommer HR in?
  • Vilken kompetens blir viktigast på morgondagens arbetsplats och hur kan medarbetarens egen förmåga att utvecklas förstärkas så att de själva tar sig dit?

Christian Haeger

Christian har lång erfarenhet av affärsutveckling och specialiserar sig på hur företag kan skapa en friktionsfri kundresa för att förenkla för kunderna och därmed skapa lojalitet. Med dagens digitala och fysiska handel skapas värde av så mycket mer än en produkt och ett pris. Inspiration, rekommendation, influencers, enkelhet i betalningar, leveranser och returer skapar ett mervärde som är värt att betala för.
Christian Haeger

Martin Ekberg

Martin har lång och välbeprövad erfarenhet av att stötta organisationer i agila transformationer - alltid i linje med den strategisk agenda och med människan i centrum.
Med insikter inom agila arbetssätt, ledarskap och kultur, service design, kollektiv intelligens och systematiserat lärande bygger han organisationer som funkar på riktigt – byggda för att adressera framtiden.
Martin Ekberg

Sofia Håål

Sofia är en passionerad förändringsskapare och förändringsledare som tror på att leda med empati, sårbarhet och mod. Hon har flera års erfarenhet av att hantera förändringar i komplexa och stora organisationer.
I många fall stöttar Sofia implementering av nya system och arbetssätt med en kulturell transformation som följer eller driver förändringen.
Sofia Håål