Sveriges befolkning växer och vi lever dessutom längre. År 2030 beräknas antalet svenskar som är 65 år eller äldre vara ca 300 000 fler än idag, men den största ökningen tros vara bland de som är 80 år eller äldre. Att vi lever längre betyder att vården står inför fler invånare med kroniska tillstånd som kräver mer komplexa vårdbehov.

För att möta dessa krav är det nu många landsting som går ut i upphandlingar för att byta IT-system.  Men nya IT-system löser inga problem om vi inte får människorna med oss i de framtida förändringar vård och omsorg står inför så står vi med en stor investering som inte kan räknas hem.

Kunskap om förändringsledning inom vården

För att få utökad förståelse för våra kunders vardag ville vi få ännu bättre kunskap om vårdsveriges erfarenheter av förändringsarbete. Under februari – mars månad anlitade vi därför (PMP marknadskonsult) som genomförde djupintervjuer med beslutsfattare i vården.

Några exempel på frågor vi ställde är:

  • Vad är det som hindrar dem från att lyckas med förändring? Vilka är drivkrafter? Vilka är motkrafterna? 
  • När de lyckas, varför gör de det? När de misslyckas – varför?