Digitalization Services

Vill ni öka tillgängligheten till er information och effektivisera era dokumentprocesser?

Trots att fler och fler fakturor idag skickas elektroniskt kommer pappersfakturan att fortsätta nyttjas under en överskådlig framtid. Tills dess kan vi genom vår skanningstjänst hjälpa er att digitalisera era inkommande dokument och fakturor.

Många företag håller samtidigt på att växa ur sina fysiska dokumentarkiv och en konsekvens är att söktiden ökar. För att råda bot på långa söktider och stora arkiv kan CGI skanna era dokument och göra de elektroniskt sökbara.

  • Antal kunder: 200
  • Antal skannade fakturasidor/år: 16 300 000
  • Antal skannade dokumentsidor/år: 19 600 000

Scanning Services är vår generella skanningstjänst för avtal, blanketter, patientjournaler, fraktsedlar, fakturor och andra dokument. Med hjälp av denna kan ni snabbt och enkelt börja använda er av elektroniska dokumentprocesser. CGI:s erbjudande inom Scanning Services består av central mottagning, skanning och tolkning av dokument och pappersfakturor med marknadsledande tolkningskvalitet, radtolkning och fullt stöd för bilagor. Genom skanning, tolkning, verifiering och automatisk matchning omvandlar tjänsten pappersdokument till elektroniska dokument.

Tjänsten hanterar hela flödet, från inkommande dokument och fakturor via e-post eller fysisk post med postöppning, till leverans av skannade bilder och tolkad data till ert system. Leveransen av de digitala dokumenten sker i ett överenskommet format som anpassats efter ert system.

På CGI bygger vi externa och interna systemintegrationer där respektive system ansluter sig till tjänsten en gång och därefter kan kommunicera med övriga system. Tjänsten tillhandahålls som en funktionstjänst, vilket inkluderar funktionstjänsteleverans av infrastruktur, applikationer och kompetens för att förvalta och övervaka informationsflöden mellan interna och externa system.

Som ett tillval kan tjänsten hantera arkivering av fysiska dokument och fakturor. I hanteringen ingår packning, emballage, transport och lagerhållning under överenskommen tid. Oavsett om det finns legala krav på att spara informationen är det av stor vikt att risken för skador minimeras, att säkerheten är hög och att behöriga personer har omedelbar tillgång till informationen när den behövs. Det gör vi på CGI och informationen kan när behovet uppstår levereras till er i önskat format - fysiskt eller digitalt.

Vårt erbjudande inom Scanning Services skräddarsys utefter varje kunds behov. Våra tjänster är uppbyggda med standardiserade bas- och tilläggsmoduler, vilket gör det enkelt att anpassa dem. Kontakta oss för att höra mer om hur CGI:s innovativa lösningar kan hjälpa din verksamhet till ett effektivare flöde av data, dokument och fakturor.