e-legitimation

En e-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan användas för legitimering och underskrifter i elektronisk kommunikation. En e-legitimation är en ID-handling på samma sätt som ett körkort eller ID-kort, men som kan användas över Internet. BankID är den vanligaste e-legitimationen på marknaden, och är ett samarbete och gemensamt varumärke mellan flera banker. Andra benämningar på e-legitimation är eID, medborgarcertifikat eller personligt certifikat.

e-legitimation för säker identifiering

Dels så kan du använda din e-legitimation för att på ett säkert sätt logga in och identifiera dig på en webbplats eller e-tjänst med ditt fullständiga namn och personnummer. Dessa uppgifter är samma som finns i folkbokföringen. Med en sådan inloggning kan du komma åt dina privata uppgifter som ingen annan har tillgång till.

e-legitimation för underskrift

Du kan också använda din e-legitimation för att ingå ett juridiskt bindande avtal på samma sätt som du skulle använde en vanlig underskrift på papper. De e-legitimationer som används i Sverige och som har statlig legitimitet uppfyller kraven för avancerade elektroniska signaturer enligt §2 i Signaturlagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.


Mer information

Elektronisk identifiering (eID) och elektronisk signatur (eSign)