Primary tabs

forandring-ny-digital-arbetsplats-medium

Förändringsledning till en ny digital arbetsplats

Digitalisering och förändrade arbetssätt är sammankopplade med den fantastiska tekniken som möjliggör en modern och digital arbetsplats. Molnlösningar, Office 365, Teams, samarbetsplattformar och mobila enheter är alla viktiga delar. Ett råd till alla företag som är på väg in i förändring är att inte glömma det mänskliga perspektivet, det är där den stora förändringen behöver ske. Läs mer.

ai-machine learning-digital arbetsplats

Så kan AI och Machine Learning stötta internkommunikationen

Många företag fokuserar på digitalisering av sin externa kommunikation med moderna e-handelslösningar, chatbot på hemsidan, marketing automation-system och digitala verktyg för kunderna. Det många företag glömmer bort är den viktiga interna kommunikationen som lätt blir en eftersatt intranätssida och ett veckomejl som få läser. Läs mer.

employer-branding-digital-arbetsplats-medium

Employer Branding: Locka unga talanger till företaget med en modern digital arbetsplats

En ny generation är på väg ut i arbetslivet. De är födda i slutet på 90-talet och på 00-talet och kallas för generation Z. Väl ute på arbetsmarknaden har de helt andra förväntningar än tidigare generationer. Hur kan ditt företag locka till sig och behålla en generation född med mobilen i handen, som ständigt är på Snapchat och som inte gillar att ringa? Läs mer.

Erbjudandenmillenials-engagemang-kommunikation

Engagera millennials på jobbet? En avslappnad ton och delaktighet i kommunikationen är A och O

Vad innebär modern kommunikation för millennials, och är det professionellt att använda Emojis och GIFs i internkommunikation? Millennials – som också gå under benämningen Generation Y – är inte blyga för att byta arbetsplats om den inte känns rätt för stunden. Att säkra deras engagemang på jobbet kan därför vara en utmanande uppgift. Modern internkommunikation blir en central del i att vinna deras tillit och lojalitet. Läs mer.

kunskapsdelning-foretagskultur-medium-1

Höjd kunskapsdelning? Nyckeln sitter i företagskulturen

Att dela med sig av sin kunskap är värdeskapande, både inom och utanför den egna organisationen. Trots detta faktum verkar just kunskapsdelning vara en av det svåraste utmaningarna som företag ställs inför idag, och det har mycket med företagskulturen att göra. Så, hur skapar man en kultur med förutsättningar för anställda att mötas och dela sin kunskap med varandra? Vi delar med oss av våra bästa råd. Läs mer.

work-life-balance-medium-1

Så formar du en hållbar digital arbetsplats med work-life balance

Digitaliseringen har i grunden förändrat, inte bara vår syn på arbete, utan även var, när och hur vi arbetar. Nya digitala verktyg, som idag inte känns så nya utan mer en del av vår vardag, har gett många möjligheten att flytta arbetet från kontoret till hemmet eller caféet. Tekniken resulterar också i utmaningar med gränsdragning mellan arbetsliv och privatliv, att hitta work-life balance. Läs mer.

vlogg-video-engagerad-foretagskultur-medium

Vlogg och video som katalysator för en engagerande företagskultur

Internkommunikation på företag håller på att förändras. Allt för många företag fortsätter att blint skicka ut veckomejl i hopp om att alla ska läsa. Frågan är hur läsfrekvensen egentligen ser ut? Video och vlogg kan i många fall vara ett mer lättillgängligt medium, vi tittar allt mer på klipp och video på våra telefoner. Hur kan video och vlogg påverka företagskulturen? Läs mer.

foretagskultur-jobba-hemifran-medium

Hur påverkas företagskulturen när fler jobbar hemifrån?

Det finns många fördelar med att arbeta flexibelt till exempel jobba hemifrån eller på favoritcafét. Tekniken och verktygen för att kunna göra det finns redan med uppkopplade och bärbara enheter. Arbetet är inte längre låst till kontoret med en klumpig dator och fasta arbetstider. Men hur påverkar möjligheterna till nya arbetssätt företagskulturen? Läs mer.

intern-kommunikation-genom-bruset-medium

Internkommunikation som når igenom bruset på den digitala arbetsplatsen

Internkommunikationen har utvecklats från den gamla medarbetarpärmen och anslagstavlan i fikarummet till att idag vara ett informationsflöde som flödar både uppåt och nedåt i organisationen. Gamla rutiner har bytts ut mot moderna arbetssätt på den digitala arbetsplatsen, internkommunikation har bytt form och gått från att vara information från ledningen till att vara ett konstant informationsflöde i olika digitala verktyg. Läs mer.