Primary tabs

digital-agenda-ekonomiavdelning-medium-1

Digital agenda på ekonomiavdelningen – vad betyder det?

I en värld där ekonomichefer behöver göra mer för mindre är digitalisering i ropet. Alla pratar om det. Alla säger att de behöver det. Men vad innebär digitalisering egentligen? Och vad betyder det för dig och din ekonomiavdelning? Läs mer.

trender-ekonomiavdelningen-medium

Trender inom ekonomiavdelningen

CGI har utfört en trendspaning och hittat fyra trender inom ekonomiavdelningen och hur framtidens ekonomiorganisation bör arbeta utifrån den nya generationen ekonomers påverkan. Läs mer.

fordelar-processkartlaggning-medium

5 fördelar med processkartläggning

En ökad konkurrens, samtidigt som det ställs ökade krav på transparens i verksamheter, kräver allt effektivare organisationer. Vi måste ha koll på hur vi arbetar för att kunna uppfylla kundvärde på ett så effektivt sätt som möjligt. Genom en processkartläggning identifieras och synliggörs processerna i verksamheten. Läs mer.

Erbjudandencfons-alla-roller-medium

CFO:ns alla roller – hitta rätt i balansen mellan styrande, stödjande och kontrollerande

En CFO behöver i stort sett vara en kameleont. Expert på att iklä sig olika roller anpassade för olika situationer – stödjande ena dagen, kontrollerande andra. Men hur lyckas man med övergångarna på ett välavvägt sätt (utan att framstå som Dr. Jekyll och Mr. Hyde)? Och hur skapar man mesta möjliga värde i organisationen längs vägen? Läs mer.

agil-controlling-medium-1

Öka förmågan till agil controlling i en föränderlig omvärld

Dagens företag och myndigheter verkar i en miljö där förändring är vardag och förmågan att snabbt anpassa sig utgör en viktig konkurrensfördel. Hur effektivt är ditt företag på att anpassa sig till yttre och inre förändringar som påverkar controlling-funktionen? Läs mer.

guide-effektiv-arsredovisning-medium-1

Den kompletta guiden till effektiv årsredovisning

Lång tid har passerat sedan den tid då årsredovisningens främsta syfte var att hålla ägarna och övriga finansiärer av balansräkningen informerade om organisationens utveckling. För många organisationer är årsredovisningen idag inte bara en finansiell rapport, utan årets viktigaste kommunikationskanal till en bred skara intressenter. Vi guidar dig till en effektiv årsredovisning. Läs mer.

kpier-effektiv-verksamhetsstyrning-medium

KPI:er för en effektiv verksamhetsstyrning

Det finns ett stort behov av att förstå och använda begreppet KPI på ett korrekt sätt. Många företag använder begreppet slentrianmässigt, vilket leder till missförstånd och att styrningen inte når den önskade effekten. I en studie genomförd av CGI kunde vi identifiera sju viktiga aspekter av en effektiv verksamhetsstyrning, där KPI:er har en central uppgift. Läs mer.

na-uppsatta-inkopsmal-tvarfunktionella-team-medium

Når ni era uppsatta inköpsmål? Tvärfunktionella team kan vara den avgörande faktorn

Som ansvarig för inköp i en organisation är det svårt att genomföra positiva förändringar på egen hand. Det klassiska silo-tänket där alla fokuserar på sitt med limiterat meningsutbyte kanske fungerar kortsiktigt – men för att säkerställa kvalitet i inköp och avtal krävs en stor dos samarbete. Vi förklarar varför tvärfunktionella team är en framgångsfaktor. Läs mer.

lagen-offentlig-upphandling-verktyg-upphandlingar-medium

Lagen om offentlig upphandling – ett verktyg för bättre upphandlingar

Rätt använd, och i kombination med rätt kompetens, är LOU en verklig tillgång vid upphandlingar. Om man använder sig av upphandlingslagstiftningen i kombination med de grundläggande principer den vilar på; icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet, ömsesidigt erkännande samt konkurrens, har man goda förutsättningar att uppnå de mål man satt upp. Läs mer.