Primary tabs

Vad gjorde du innan du började på CGI? 

Innan jag började på CGI arbetade jag som produktionsplanerare på Astra Zeneca, där kom jag i kontakt med SAP för första gången. 

Varför valde du att söka till Accelerate-programmet? 

Efter att ha jobbat på verksamhetssidan ville jag prova på konsultyrket för att få större omväxling i arbetslivet och få hjälpa företag med förbättringsprojekt. Därför verkade Accelerate-programmet som ett intressant alternativ. 

Vad var det bästa med programmet?

Programmet gjorde det möjligt för mig att snabbt komma in i konsultyrket genom relevanta utbildningar och en mentor som gav mig goda insikter om vad det innebär att jobba som SAP-konsult. Man utökar sitt nätverk med väldigt duktiga och kompetenta människor, samt alla roliga AW:s såklart!

Jag ville prova på konsultyrket för att få större omväxling i mitt arbete. Därför valde jag Accelerate-programmet.

Vad var det mest utmanande?

Det höga tempot och kombinationen av att vara i kundprojekt och utbildas inom SAP och allmän konsultmässighet. Det var det dock värt eftersom jag på ett år fick lära mig om mycket SAP och konsultyrket. Jag kände mig snabbt trygg med att vara på ute på kunduppdrag. 

Vad har du fått med dig ifrån programmet? 

Accelerate-programmet och konsultyrket i sin helhet tar en ur sin trygghetszon. Det har gett mig erfarenhet av roller och branscher som jag inte tror att jag hade kommit i kontakt med annars. Under mitt år på Accelerate fick jag exempelvis bredda mina kunskaper genom att jobba som systemtestare på Fora, som har verksamhet inom pensions- och försäkringsbranschen. 

För den som vill jobba med SAP som konsult kan jag inte tänka mig en bättre start på karriären, än SAP Accelerate.

Vad har du för roll idag? 

För tillfället är jag på ett kunduppdrag där jag stöttar produktionsplanerare under ett ”go live”-projekt i SAP S/4HANA.

Vad är det bästa med att vara konsult?

Det bästa är omväxlingen som det innebär att tas sig an nya projekt och hjälpa företag med sina förändringsprojekt. Man får hela tiden lära sig nya saker och utvecklas i arbetslivet. 

Vilka certifieringar har du tagit, till exempel inom S/4?

Under mitt år på Accelerate-programmet tog jag SAP S/4-certifikat inom manufacturing-modulen.

Rekommenderar du att man ska söka sig till Accelerate och varför? 

Absolut. För den som vill jobba med SAP som konsult kan jag inte tänka mig en bättre start på karriären. Du får lära dig om konsultmässighet, certifieras i SAP och vara ute i spännande kundprojekt, samtidigt som du får stöttning av en erfaren mentor. 

Vad gör du på fritiden?

Min fritid ägnar jag åt matlagning och resor – drömresmålet just nu är Costa Rica.