Primary tabs

I en allt mer konkurrensutsatt bransch där höga krav ställs på lagerhantering och leverans för att behålla kunder och ligga steget före konkurrenter, pressas återförsäljare att välja nya vägar för att effektivisera sina processer.

För de som vill maximera lagerytan, minimera mänskliga fel och avsevärt korta ned tiden för lagerplock har robotiserat lager (AutoStore) blivit en populär lösning som både effektiviserar lagerhanteringen och minskar personalkostnaden. CGI har stöttat vid flera implementationer av automatiserade lager. I det här inlägget får ni följa ett kundcase där CGI integrerade robotlagret AutoStore med Microsoft Dynamics AX 2012.

Bakgrund om verksamheten

Kunden arbetar med storskalig återförsäljning med ett centrallager som försörjer butiker såväl som kunder med tiotusentals unika produkter. Verksamheten har dragits med höga lagerkostnader och deras manuella processer har lett till fel i leveranser vilket skapat onödiga merkostnader. Dessa aspekter tillsammans med att företaget ”växt ur” sitt traditionella lager ledde till behov av förändring. Efter att ha utvärderat flertalet olika alternativ bestämde sig företaget för att implementera AutoStore till sitt huvudlager och integrera det med deras affärssystem Microsoft Dynamics AX 2012 (AX 2012) med Inventory management som lagermodul.

AutoStore

AutoStore är ett robotiserat lagersystem som syftar till att minimera tidsåtgången för att lasta in och ut ur lagret. Genom att bygga lagret på höjden ställs mindre krav på kvadratmeterslukande lokaler och de självgående robotarna säkerställer att rätt produkt levereras ut vid rätt tidpunkt. Den mänskliga interaktionen begränsas till ett minimum och eliminerar därmed mänskliga fel vid in- och utplock ur lagret. AutoStore stöder integration till WMS och ERP vilket innebär att kunden kan behålla sitt nuvarande system och integrera mot AutoStore med hjälp av import- och exportmeddelanden mellan systemen.

Hur AutoStore integrerades med Microsoft Dynamics

Parallellt med att det nya lagret byggdes upp och robotarna installerades började arbetet med att integrera AutoStores WMS med Dynamics AX 2012. Scopet var sex integrationer, uppdelat på ingående, utgående och drift. Exportmeddelanden används för att placera ut och hämta ut gods i AutoStore, där vi genom AX 2012 skickar information om vad som ska flyttas. AutoStore svarar med importmeddelanden när önskat gods är placerat respektive plockat, vilket automatiskt stänger transferjournalen / färdigställer ”picking routen” i AX 2012. Integrationerna avseende driften består av inventering och saldojusteringar där AutoStore skickar meddelanden till AX 2012 vilket säkerställer samma saldo i båda systemen.Samtliga integrationsmeddelanden skickas som csv-filer och läggs på en lokal server som AX 2012 och AutoStore har tillgång till.

Att tänka på när man integrerar AutoStore med Microsoft Dynamics

Efter att ha integrerat AutoStore med AX 2012:s Inventory management-modul finns en hel del lärdomar, av vilka några av dem beskrivs nedan.

Vad kan lagras i AutoStore?

Något av det första som behöver göras när ditt företag går i tankar om ett robotlager är att se över behovet och utvärdera den eventuella nyttan. AutoStore är uppbyggt med lådor där godset placeras. Lådorna finns i olika storlekar, men är relativt små (B:403 mm / L: 603 mm / H:404 mm som störst). Därför kan det vara aktuellt med att bara robotisera en del av lagret och låta större gods skötas manuellt som ett mer traditionellt lager. För mindre gods finns det däremot många möjligheter med AutoStore, då varje låda kan delas upp i flera lokationer och därmed utnyttja maximalt av varje låda.

Djup kunskap om verksamhetens processer

Innan integrationerna designas är det kritiskt att på djupet förstå den aktuella verksamhetens lagerprocesser. Med fördel bör någon med stor kännedom om logistiken vara en del i projektgruppen, som en logistik/lager-chef och/eller en superuser inom Dynamicsmodulen. Med stor kunskap om verksamhetens processer ökar sannolikheten att integrationerna designas rätt från början vilket sparar tid från ändringar och buggar som kan uppstå till följd av ogenomtänkt design.Av samma anledning går det att bygga integrationer som inte i onödan inkräktar på företagets basala processer och blir då bättre mottagna av berörd personal.

Anpassa efter AutoStores filformat

Något som blev tydligt allt eftersom projektet pågick var att AutoStores system är relativt oflexibelt för olika filformat. Exportmeddelanden ska skickas som xml-filer eller csv-filer för att AutoStore ska kunna processa datan. Det finns även en hel del fält som är obligatoriska, vilket ställer krav på kundens anpassningsförmåga vid integrationen. Dessa aspekter är viktiga att ha i åtanke när integrationerna planeras och ett nära samarbete med AutoStores leverantör är kritiskt för att integrationen ska fungera som tänkt.

Sammanfattningsvis går att konstatera att för återförsäljare som vill maximera produktivitet och ligga i framkant inom Warehouse management, är AutoStore definitivt en heltäckande lösning som dessutom kan integreras med verksamhetens nuvarande ERP eller WMS. Går ditt företag i tankar om att implementera AutoStore och integrera det med Dynamics, eller vill du bara höra mer om hur det kan gå till? Kontakta oss så berättar vi mer!

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use