Programvaror och Tjänster Informationsförsörjning

Ramavtalsnummer 96-36-2014:001

Avtalet gäller till 2017-11-30 med maximal förlängning till 2019-11-30

Ramavtalen omfattar programvaror, tjänster och konsulttjänster som i första hand stödjer myndigheters e-förvaltningsarbete samt arbete inom Informationsförsörjningsområdet. Ramavtalen innehåller tre huvudsakliga områden: kontaktstödjande-, verksamhetsstödjande- och infrastrukturella programvaror och tjänster.

Kontaktstödjande programvaror och tjänster innebär offentliga e-tjänster av olika slag. En offentlig e-tjänst är i dessa ramavtal tjänster som en offentlig organisation tillhandahåller för medborgare och företag och som kan användas för att uträtta olika ärenden som de har hos en offentlig organisation. Exempel på sådana ärenden är att lämna in uppgifter till organisationen eller att ta del av sina egna ärenden. Tjänsten tillhandahålls på elektronisk väg till exempel med en dator eller mobiltelefon.

Verksamhetsstödjande programvaror och tjänster stödjer informationshantering och handläggning av ärenden inom den egna organisationen och i samverkan med andra. Exempel på sådana programvaror och tjänster är diarium, ärendehantering, dokumenthantering, e-arkiv, workflow och externa webbplatser.

Infrastrukturella programvaror och tjänster ger stöd i olika delar av myndighetens e-förvaltningsstödjande tjänster, såväl kontaktstödjande som verksamhetsstödjande. Detta är exempelvis identifiering med e-legitimationer, elektroniska underskrifter med e-legitimation, meddelandeväxel, spridnings- och hämtningssystem för utbyte av data, samt funktionalitet för mottagning och utskick av information i olika format.

Avtalet omfattar såväl proprietära programvaror, programvaror med öppen källkodslicens, programvara som levereras med hårdvara (s.k. appliance), appar som installeras i kunds IT-miljö och molntjänster. Vidare omfattas också en paketerade tjänst som i detta avtal kallas Kundunik tjänsteleverans eller Applikation Management.

Exempel på konsulttjänster som omfattas av avtalet är:

 • Installation och konfiguration
 • Migrering
 • Projektledning
 • Systemadministration
 • Systemutveckling
 • Test
 • Utbildning
 • Formulärskonstruktion
 • Interaktionsdesign
 • Integration
 • Säkerhets
 • Processutveckling
 • Arkivtjänster

Konsulttjänster kan avropas i form av resurs eller åtagande. Läs mer om Takpriser för några konsultkategorier enligt avtalet.

Programvaror som kan avropas från detta ramavtal är de som nyttjas inom Informationsförsörjningsområdet exempelvis:

 • E-frikort
 • E-tjänsteplattform
 • Dokument & Ärendehantering
 • Processhantering
 • Integrationstjänster
 • eID
 • Underskriftstjänst
 • SHS-tjänst
 • Formulärstjänst
 • eArkiv
 • Utbildningstjänster
 • Söktjänster
 • Webblösningar
 • Chattlösningar
 • Kundstödslösningar

Du kan skicka en avropsförfrågan till:

lennart.jonsson@cgi.com eller ramavtalpublic.se@cgi.com

Eller enligt distributionslista på www.avropa.se