Primary tabs

Varför Dynamics 365? 

Motivering av Microsofts förflyttning från produkterna CRM och AX till Dynamics 365 plattformen.
 

Ärendehantering - Dynamics 365 Customer Service

Varför ska man prioritera kundtjänst och vad är grunden i ärendehantering? I denna presentation pekar vi på principerna och visar ett enkelt exempel i Dynamics 365 Customer Service. 

Presentationen är uppdelad i två filmer - principer och exempel.
 

Social Engagements 

Presentation om Social Engagement i fyra delar.

 1. Sociala Medier 2016 (Bakgrund, betydelse).
 2. Microsoft Social Engagement (Produkten).
 3. Integraion Dynamics CRM och Social engagement.
 4. Summering.
   

Microsoft Fältservice

En introduktion av fältservice på Microsofts plattform i 4 delar. 

 1. Process & stöd.
 2. Sakernas internet (IoT).
 3. Field One / Microsoft Field Service.
 4. Summering.
   

Hilding Anders marknadsledare genom att omvandla en traditionell säljkår till en digital 

Hilding Anders, Europas största sängtillverkare med representation på över 40 marknader, har framgångsrikt omvandlat en traditionell säljkår till en modern digitalt stödd säljkår med nya effektiva arbetssätt. När cirkeln sluts från marknadsplanering till kundaktiviteter med hjälp av en digital plattform kan man använda resurserna effektivare, nå en helt ny förmåga att arbeta effektivt och reagera snabbare på marknadshändelser för att accelerera försäljning. CGI har hjälpt dem föra in en produktivitetsplattform för marknad och försäljning - Microsoft Dynamics CRM Online.