Primary tabs

CGI har i årtionden varit i framkanten av digitaliseringen av bank och finans. Vi har varit involverade i globala initiativ som omvandlat hela sektorn. Vår djupa förståelse för de globala utmaningar som banker möter, kombinerat med våra starka lokala relationer, bygger framgång.

Och vi hjälper kunder att dra nytta av de framväxande nya teknologierna som block chain, robotisering och artificiell intelligens, för att framtidssäkra verksamheten.

  • +350 implementationer av våra lösningar för collections, recoveries och loan originiation
  • 33 000 portalanvändare i +90 länder supporteras via CGI Trade360.
Awards People Careers Medium Desktop