Stockholm, Sverige, 10 Mars 2014

Jämställdhet för att det lönar sig.

CGI är ett av de deltagande företagen i Womentor. Läs mer om hur vi ser på jämställdheten i branschen HÄR.
Artikeln publicerades i Dagens Industris bilaga Kvinnor i Ledning den 4 mars.