Sundsvall, Sverige, 9 November 2016

CGI:s kontor i Region Norr rekryterar som aldrig förr. Från och med den 1 oktober 2015 till samma datum i år, anställdes 102 nya medarbetare till de 10 kontoren i Norr, och under innevarande räkenskapsår är målet satt till att anställa ytterligare drygt 70 personer.

Ungefär en femtedel av de nyanställda medarbetarna är så kallade hemvändare som valt att flytta tillbaka Norrland från andra delar av Sverige, vilket skapar en lokal tillväxt även till näringslivet i stort i Norrland. Ett tiotal av de nya medarbetarna är nyanlända, vilket bidrar till den mångfald CGI strävar efter.  Även jämställdhetsarbetet har påverkats i positiv riktning av nyanställningarna. I dag består ledningsgruppen för Region Norr till 50 % av kvinnor, och det pågår ett aktivt arbete för att öka jämställdheten på alla nivåer i organisationen för att även där nå målet på 50/50.

Table

– Vi är dessutom väldigt stolta över att kunna säga att vi har de nöjdaste medarbetarna och kunderna inom CGI häruppe i norr. Vår medarbetaromsättning är låg, vilket jag tror är ett resultat av att vi jobbar kontinuerligt med vår kultur, där våra medarbetares trivsel och delaktighet tillsammans med våra kunders nöjdhet står i fokus, säger Monika Lundberg, chef för Region Norr.

– Möjligheten att få jobba med stora, spännande och viktiga kundprojekt och på så sätt bidra till samhällsutvecklingen i stort är säkert också en anledning till att medarbetarna är stolta och trivs, och att många nya personer söker sig till oss, säger Monika Lundberg.

CGI finns på 30 kontor över hela Sverige. Att vara lokal, och samtidigt ha globala resurser i ryggen, är både en strategi och en styrka.

– Många stora affärer har vunnits just tack vare att kunden upplever att CGI finns nära såväl geografiskt som kulturellt, avslutar Monika Lundberg.