Stockholm, Sverige, 28 Mars 2017


Mölndals stad förbättrar sin service för såväl medarbetare som medborgare genom att gå över till CGI:s verksamhetssystem Treserva. En viktig målsättning är att införa mobil dokumentation och informationsåtkomst i Vård- och omsorgsförvaltningen samt Social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Här kommer det nya verksamhetssystemet att spela en viktig roll.

Mölndals stad hade behov av ett verksamhetssystem som motsvarar de ökade kraven på effektiv hantering av inkommande ärenden, snabba beslutsvägar, korrekt debitering och ett säkert och tryggt omhändertagande av varje brukare. Andra kriterier var att man i systemet ska kunna dokumentera utifrån IBIC*. Systemet skulle dessutom skapa bra förutsättningar för både intern och extern uppföljning och rapportering.  Goda referenser bidrog till att valet föll på CGI:s lösning Treserva.

Treserva är ett modernt och öppet administrativt system för kommunal hälso- och sjukvård, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, samt individ- och familjeomsorg. Alla olika former av verksamhetsstöd samlas i ett och samma system, som även är enkelt att integrera med andra bakomliggande system så att användaren får en sömlös upplevelse Cirka 100 kommuner använder idag systemet vilket nyligen uppgraderats med möjlighet till att arbeta mer processorienterat utifrån IBIC.

– Vid upphandlingen la vi stor vikt vid systemets utformning vad gäller pedagogisk design och överblickbarhet. Verksamhetssystemet ska användas av drygt 1600 användare inom olika verksamhetsområden och det är viktigt att användarna upplever systemet som ett verkligt stöd. CGI har fått goda omdömen, dels för Treservas processbaserade och intuitiva gränssnittet, dels för hanteringen av själva införandet, med allt vad detta innebär i form av bl.a. stöd och utbildning, säger Anna-Karin Sävemalm, projektledare på vård- och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad

Fördelarna för Mölndals invånare är bl.a. ökad service och tillgänglighet, då de på sikt kommer att få tillgång till olika e-tjänster. Detta blir nästa steg, efter att Treserva är implementerat fullt ut. Då kommer det att bland annat bli möjligt att själv kunna ansöka om exempelvis försörjningsstöd via kommunens hemsida, istället för att boka tid hos en handläggare, vilket kommer att resultera in en betydligt snabbare och smidigare hantering.

– I likhet med de flesta kommuner strävar Mölndals stad efter att ge sina invånare bästa möjliga service och välfärd. I detta ligger både att bli mer transparent, dvs. att öppna verksamheten och låta invånarna få en större insyn och i viss mån även möjlighet att påverka, och att erbjuda smarta e-tjänster som underlättar vardagen, säger Julie Améen, chef för offentlig sektor vid CGI Sverige.

* Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt som är framtaget av Socialstyrelsen, och som omfattar vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

För mer information, vänligen kontakta:
Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, telefon: 08-671 0662, e-mail: alexandra.karnlund@cgi.com

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.