Stockholm, 8 November 2016

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, får fortsatt förtroende att förvalta IT-driften åt Västerås Stad i ytterligare två år. CGI ansvarar därmed för helheten av Västerås Stads IT-drift, bland annat genom drift av IT-infrastruktur och applikationer samt konsultativa tjänster. Förlängningen sker i enlighet med option i det ingångna avtalet från 2012, och värdet av den nytecknade överenskommelsen uppgår till 140 MSEK.

– CGI är en säker och stabil leverantör som ligger i framkant. Vårt samarbete har under de gångna fem åren tydligt påvisat fördelarna med en outsourcad IT-drift, såsom kostnadsbesparingar, flexibilitet och proaktivitet. I förlängningen gynnar detta även medborgarna i form av mer utvecklade, anpassade och tillgängliga e-tjänster. Nu ser vi fram emot att tillsammans med CGI fortsätta resan mot att bli en ännu mer modern och innovativ kommun med våra medborgare i fokus, säger Mikael Lagergren, IT-direktör inom Stadsledningen i Västerås.

– Vi är mycket glada över det fortsatta förtroendet att leverera verksamhetsstödjande IT till Västerås Stad. Det är en kommun med en väl utvecklad IT-strategi och en ambition att erbjuda såväl sina anställda som medborgarna smarta tjänster som förenklar vardagen, säger Julie Améen, chef för offentlig sektor på CGI Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:
Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, telefon: 08-671 0662, e-mail: alexandra.karnlund@cgi.com

 

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 65 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.