Stockholm, 31 Augusti 2016

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har tecknat avtal med Trelleborgs kommun avseende CGI:s HR-system Heroma. Systemet stödjer all verksamhet inom personal och löneadministrationsområdet för cirka 4600 anställda inom Trelleborgs kommun. Heroma möjliggör effektivare digitala processer för hela HR-funktionen och hanterar både det dagliga och det långsiktiga personaladministrativa arbetet. Avtalet är tecknat för åtta år, med möjlighet till förlängning i ytterligare åtta år och ordervärdet uppgår till cirka 13 MSEK.

Trelleborgs kommun har för sina cirka 4 600 medarbetare behov av ett flexibelt HR-system med funktioner så som lönehantering, schema/bemanning, tidredovisning och resehantering som dels möjliggör en hög grad av självservice och dels är tillgängligt via olika mobila plattformar. Valet föll på Heroma, CGI:s lösning för HR-processer inom stat, kommun och landsting.

-       Målet med den nyligen genomförda upphandlingen var att finna en digital helhetslösning för en modern och effektiv HR-funktion. Det nya systemet kommer att frigöra tid och resurser som ger oss möjlighet att fokusera på vår kärnverksamhet och de mer strategiska HR-frågorna, säger Magnus Dahlberg, Personalchef, Trelleborgs kommun.

-       Vi är väldigt glada att Trelleborgs kommun har valt Heroma som både kan möta kommunens befintliga behov men också säkerställa en långsiktig utveckling för alla arbetssätt och roller inom HR-området, säger Johan Ripe, chef för enheten IP&BPS i CGI Sverige. Vi har lång erfarenhet av att hantera och utveckla HR-system och har ett flertal liknande leveranser för ett stort antal kunder, såväl i Sverige som internationellt, inom både offentlig och privat sektor.

Heroma erbjuder effektivt, rollbaserat systemstöd i alla led - från administration till planering och uppföljning. Med en dynamisk helhetslösning som omfattar alla de processer som ingår i dagens HR-verksamhet underlättas såväl den dagliga driften som det långsiktiga personaladministrativa arbetet.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, telefon: 08-671 0662, e-mail: alexandra.karnlund@cgi.com

 

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 65 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.