Stockholm, Sverige, 7 Juni 2017

Studenterna Eller Bleeker och Magnus Reinholdsson på Karlstads Universitet har som sitt exjobb, med CGI som uppdragsgivare, byggt en egen liten superdator. Datorn kan användas för utveckling inom till exempel artificiell intelligens, analys av komplex information och tolkning av text och data.

I en artikel i Nya Wermlandstidningen berättar Eller Bleeker att det som är speciellt med superdatorn är att den fungerar som flera datorer i en, och att man helt enkelt kan fortsätta bygga ut datorn vart efter behoven ökar.