Stockholm, 26 Augusti 2016

För att ytterligare förstärka CGI:s expansion i branschen för finansiella tjänster har Bengt Blomberg rekryterats som ny chef för att vidareutveckla verksamheten Financial Services inom CGI Sverige. Bengt Blomberg, som närmast har varit CIO för Skandiakoncernen, ingår också i sin nya roll i ledningen för CGI Sverige.

CGI har en stark position inom Financial Services, med ett väl utvecklat branscherbjudande och med många av världens ledande banker och försäkringsbolag som kunder. Förstärkningen av verksamheten Financial Services i Sverige är ett led i CGI:s fortsatta satsning inom området och är i linje med en ökande efterfrågan på marknaden.

Bengt Blomberg
Bengt Blomberg

Bengt Blomberg tar med sig en djup och bred kunskap såväl inom IT som inom branscherna Insurance och Banking, efter att i över 20 år ha varit verksam i olika ledande befattningar inom en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. Bengt tillträder formellt sin nya roll den 1 oktober med ansvar för den dagliga verksamheten, kundrelationer och leveranser till CGI:s Sveriges kunder inom Financial Services.

"Jag är mycket glad över att välkomna Bengt till CGI", säger Pär Fors, Sverigechef på CGI: "Hans djupa förståelse för branschens utmaningar och gedigna erfarenhet av att leda IT-verksamheter, är en tillgång för vår fortsatta satsning på att utveckla och växa verksamheten inom Financial Services".

"CGI:s ledande ställning och framgångar inom Financial Services har skapat förutsättningar för en fortsatt stor potential", säger Bengt Blomberg: "Jag ser verkligen fram emot att få omsätta mina erfarenheter och bidra till lösningar för den digitala transformation som finanssektorn med accelererande fart genomgår".

För mer information, vänligen kontakta:

Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige.


Om CGI Financial Services

Drygt 16 000 av CGI:s medarbetare arbetar globalt inom området Financial Services. CGI levererar tjänster till 22 av världens 30 största banker, 20 av de 25 ledande bankerna i Nord- och Sydamerika, 19 av de 20 ledande bankerna i Europa, samt till 13 av de 20 största försäkringsbolagen.

Om CGI

CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 65 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.