Stockholm, 3 December 2015

Stockholms läns landsting, Landstinget Uppsala Län, Region Östergötland och 1177.se inför en digital tjänst för frikortshantering med hjälp av CGI. Tack vare eFrikortet behöver patienterna inte längre hålla reda på högkostnadskort och kvitton och personalen inom SLL får en minskad administrativ börda.

De flesta plånböcker idag är fyllda med diverse kort och kvitton att hålla reda på. De som har extra vårdbe­hov, exempelvis många äldre personer, handlar det ofta om sjukvårdskort av olika slag. Detta är snart historia då flertalet landsting nu inför eFrikort, en lösning utvecklad av CGI.

CGI och Landstinget i Uppsala län påbörjade en processkartläggning samt införande av eFrikort under 2012. Detta följs nu upp av ett breddinförande i Stockholms Läns Landsting och Region Östergötland. Flera andra landsting har påbörjat projekt med att införa eFrikort.

När patienten legitimerar sig i kassan sker en automatisk slagning mot CGI:s tjänst eFrikort, som returnerar upp­gifter om belopp upp till frikortsnivån. Tjänsten täcker även ett samlat högkostnadskort för vård, sjukresor och sjukvårdshjälpme­del

– Målet var en tjänst som kunde hantera de tre vanligaste korten plus det samlade högkostnadskortet. Men eFrikort underlättar inte bara för patienterna. För perso­nalen blir det stora tidsvinster genom det nya systemet. De slipper att fylla i och stämpla frikort, eller räkna kvitton för att se om besökaren nått upp till frikortsgränsen. Framförallt sparar vården resurser, vilka istället kan läggas på just vård. SLL ser helst en utveckling mot en gemensam tjänst för alla landsting eftersom frikortet gäller i hela landet, säger Jonas Larsson, uppdragsledare för e-frikort i SLL.

– Redan 2012 tittade CGI på vilka led man kunde plocka bort i processen. En utmaning var att integrera CGI:s lösning med journalsyste­met Cosmic och TakeCare, samtidigt som vi ville bibehålla maximal interoperabilitet med de nationella lösningarna. CGI, Cambio, CGM och Inera har arbetat ihop om detta och det har gått väldigt bra. Vi har nu en bra patientnära tjänst på plats och inbjuder alla landsting och privatvårdgivare att nyttja tjänsten, säger Fredrik Lindén, Health Industry Lead, CGI Sverige.

Tjänsten kan avropas som tjänst antingen direkt via CGI eller via Kammarkollegiets avtal.

För mer information, vänligen kontakta:
Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige.

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 65 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.