Stockholm, 26 Januari 2016

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har tecknat avtal med Solna Stad gällande CGI:s HR-system Heroma. Lösningen, som levereras som en s.k. Saas-tjänst, omfattar ett antal HR processer och förser Solna Stads drygt 3 300 användare med ett effektivt, flexibelt, rollbaserat systemstöd. Avtalet löper i fyra år, med möjlighet till förlängning i ytterligare sex år, och ordervärdet uppgår till cirka 14 MSEK.

Solna Stad har för sina cirka 3 300 medarbetare behov av ett flexibelt HR-system med funktioner så som lönehantering, schema/bemanning, tidredovisning och resehantering som dels möjliggör en hög grad av självservice och dels är tillgängligt via olika mobila plattformar. Valet föll på Heroma, CGI:s lösning för HR-processer inom stat, kommun och landsting. Det webbaserade gränssnittet för medarbetare och chefer ger rollbaserad information i ett mobilt och användarvänligt format.

- Solna stad har länge haft avsikten att digitalisera de interna HR-processerna, för att med detta effektivisera verksamheten och spara tid. Efter upphandling har vi valt CGI som leverantör. Det nya systemet kommer att frigöra tid och kraft för att fokusera på strategiska HR-frågor och kärnverksamheten, säger Carolina Petterson, avdelningschef kommunikation och kansli, Solna Stad.

- Vi är väldigt glada att Solna Stad har valt CGI:s lösning för effektiv hantering av HR-processer. Eftersom Heroma levereras som en tjänst slipper de dessutom tunga IT-investeringar och får en flexibel lösning som anpassas efter behov, säger Johan Ripe, Vice President IP och BPS, på CGI Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:
Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, telefon: 08-671 0662, e-mail: alexandra.karnlund@cgi.com

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 65 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.