Genève, 26 September 2016

Idag offentliggör CGI resultaten från sin årliga undersökning inom ”Transaction Banking”, där såväl bankkunder som banker får komma till tals. Dels har ett stort antal bankkunder på företagssidan tillfrågats om sina behov och förväntningar på bankerna, dels har bankerna besvarat frågor kring sina prioriteringar.

Resultaten presenteras vid SIBOS, ett världsledande årligt event riktat mot bank- och finanssektorn, vilket äger rum i Genève denna vecka. CGI:s internationella experter inom finansiella tjänster Penny Hembrow och Jerry Norton är på plats, liksom ett antal av CGI Sveriges kundansvariga inom bank och försäkring.

Årets undersökning visar att företagens efterfrågan på digitaliserade banktjänster växer mer än någonsin tidigare, samt att bankerna lägger ett stort strategiskt fokus på att utveckla tjänster och gränssnitt som förbättrar kundupplevelsen. Bankkundernas krav på säkerhet har också ökat och är idag avgörande när kunderna ser över sina bankrelationer. Bankerna har därför blivit alltmer proaktiva och fokuserad på att integrera säkerhet som en del av värdeerbjudandet.