25 September 2018

Att specificera exakt hur man vill få en komplex produkt, till exempel en maskin, konfigurerad kan vara mycket komplicerat. Dels ska man välja kring alla valmöjligheter som kan finnas, och sedan förstå hur olika val påverkar priset. Slutligen vill man få ut en offert som sedan kan leda till en beställning. Världens troligtvis främsta leverantör av produktkonfiguratorer är svenska Tacton och de är nu en partner till CGI.

Tacton och CGI har tecknat ett partneravtal avseende konsulttjänster, implementation, support och SaaS-tjänster. Tacton är förmodligen världens främsta leverantör av det som kallas CPQ - Configure, Price, and Quote. Till skillnad från andra ledande verktyg på denna marknad bygger Tacton sina produkter på artificiell intelligens som underlättar konfigurationsarbetet.

Anna-Karin Pörscke
Anna-Karin Pörscke

”Eftersom vi har många gemensamma kunder kommer CGI nu framför allt att fokusera på att erbjuda Tactons lösningar till våra befintliga kunder. Vi bidrar med verksamhetskompetensen systemintegrationen medan Tacton står för produkten vilket kommer att ge kunderna ett tydligt mervärde”, säger Anna-Karin Pörscke, Tacton Lead på CGI.

Tacton är framför allt starka i de nordiska länderna och Tyskland, men satsar också stort på den amerikanska marknaden. Strategin är att växa både organiskt och genom förvärv, men framför allt har Tacton fokuserat på att bygga starka partnerrelationer där CGI är en strategisk sådan.

Enligt Frederic Laziou, CEO på Tacton, är CGI en stor och viktig partner för Tacton i Norden:

“Vi delar en historik av att samarbeta med, och skapa framgångar hos, kunder inom tillverkande industri. Nu utökar vi vårt samarbete så att vi tillsammans kan ta oss an nya kunder och hjälpa dem utforma, konfigurera och sälja komplexa lösningar baserade på Tactons smarta plattform”.

Anna-Karin Pörscke säger att kunderna ser ett stort mervärde i samarbetet, där CGI adderar lokal kompetens samt verksamhets- och teknikkunnande.

”I detta skede satsar vi framför allt på att bygga Tacton-lösningar hos våra kunder i Norden. Teamet kommer att ledas från Malmö, där CGI har en stark och etablerad närvaro hos kunder inom tillverkningsindustrin och där vi har stor erfarenhet av produktkonfiguration,” säger Anna-Karin Pörscke.