Stockholm, 12 Maj 2016

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har tecknat avtal med Landstinget Blekinge, gällande en e-handelslösning som ska förenkla läkemedelsbeställningarna för landstingets vårdinstanser. Avtalet omfattar implementation, support och drift av lösningen.

Lösningen går i korthet ut på att sjukhus, vårdcentraler och andra vårdinrättningar i landstingets regi gör sina beställningar via landstingets egen apoteksfunktion direkt till de anslutna läkemedelsdistributörerna. På så sätt effektiviseras hela beställningskedjan, vilket sparar både tid och pengar för landstinget och dess beställare. Den specialanpassade e-handelslösningen är en komponent av CGIs webbaserade affärssystem Raindance.

- Förutom kostnadsbesparingar tror vi att den nya e-handelslösningen är ett viktigt steg i att utveckla en effektivare och säkrare läkemedelsprocess från beställning till administrering av läkemedel för vårdinrättningarna, säger Stephan Schuhmeier, apotekare vid Blekinge Läns Landsting.

- Vi märker en ökad efterfrågan på e-handelslösningar som förenklar rutinerna och vardagen inom landstingen. Blekinge är ett av de landsting som ligger i framkant då de är tidigt ute med den här typen av lösning för apotek i egen regi med direktbeställningar av läkemedel. Men vi tror att flera landsting snart kommer att följa efter, då det både finns kostnadsbesparingar och tidsvinster att hämta, säger Johan Ripe, Vice President IP och BPS på CGI Sverige.