Stockholm, 15 Mars 2016

Kristianstads kommun förlänger avtal med CGI avseende HR-systemet Heroma. Systemet stödjer all verksamhet inom personal‐ och löneadministrationsområdet för cirka 7000 anställda inom Kristianstads kommun. Heroma möjliggör effektivare digitala processer för hela HR-funktionen och hanterar både den dagliga driften och det långsiktiga personaladministrativa arbetet. Avtalet, som omfattar utveckling, underhåll och support, är tecknat till och med 2022-12-31 och innehåller en option på ytterligare åtta års förlängning.

Det övergripande målet för den nyligen genomförda upphandlingen var att säkerställa ett modernt och väl utvecklat IT-stöd för en effektiv personal- och löneadministration.

- Det är oerhört viktigt för oss att ha ett IT-stöd som både kan tillgodose våra befintliga behov men också säkerställa en långsiktig utveckling för alla arbetssätt och roller inom HR-området, säger Leif Rülf, HR-direktör i Kristianstads kommun. Genom en effektiv personal‐ och löneadministration kan vi förenkla och kvalitetssäkra de administrativa rutinerna samt förkorta handläggningstiderna.

- CGI har sedan tidigare ett nära samarbete med Kristianstads kommun som använt Heroma sedan 1998. Vi är väldigt glada över det fortsatta förtroendet att även i framtiden få hjälpa Kommunen att vidareutveckla sin HR-funktion, säger Sara Mårtensson, Vice President South inom CGI Sverige. Heroma förenklar och förbättrar hela spektrat av arbetsuppgifter och processer inom HR vilket stöttar både nuvarande och framtida behov.

CGI har stor erfarenhet av att hantera och utveckla HR-system och har ett flertal liknande leveranser för ett stort antal kunder i Sverige och i Europa samt övriga världen inom både offentlig och privat sektor.

Heroma erbjuder effektivt, rollbaserat systemstöd i alla led - från administration till planering och uppföljning. Med en dynamisk helhetslösning som omfattar alla de processer som ingår i dagens HR-verksamhet underlättas såväl den dagliga driften som det långsiktiga personaladministrativa arbetet.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, telefon: 08-671 0662, e-mail: alexandra.karnlund@cgi.com

 

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 65 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.