Stockholm, Sverige, 9 Oktober 2015

Som en del i Göteborgs Stads strategi att främja den digitala utvecklingen införs kontinuerligt nya e-tjänster för att underlätta vardagen för kommunens invånare, besökare och företagare. Den 1:a oktober har en e-tjänst för äldreboende lanserats som möjliggör ansökningsförfarande direkt på webben.

E-tjänsten utgår från information i omsorgssystemet Treserva® och är den första e-tjänsten inom äldreomsorgen som är integrerad med stadens verksamhetssystem. Fler tjänster är på gång och kommer att lanseras under nästa år. Den som vill ansöka om äldreboende loggar in i e-tjänsten med sin e-legitimation/mobilt bank-ID, som hämtar personuppgifter automatiskt. Det går också fortfarande bra att fylla i en blankett eller ta direkt kontakt med biståndshandläggaren i den egna stadsdelen.

CGI, som är leverantör av omsorgssystemet Treserva®, har byggt ett specifikt gränssnitt som gör det möjligt för Göteborgs Stad att utforma och anpassa tjänsten helt utifrån kommunens befintliga webblösning.

- I ett modernt system måste det vara möjligt för kunden att helt styra själv hur de vill att tjänsten och informationen ska presenteras för sina kommuninvånare, säger Joakim Regnstrand, konsultchef och kundansvarig för Göteborgs Stad inom omsorg och välfärd. I och med att vi erbjuder ett tekniskt gränssnitt, så kallat API, ger vi Göteborgs Stad och andra kunder möjligheten att få en säker e-tjänst som helt sömnlöst integrerad i deras vanliga webbplats.

Göteborgs Stad har en väl utvecklad digitaliseringsstrategi som utgår från insikten att Göteborgarna blir allt mer digitala och därmed ökar också kraven på kommunens service, som måste vara öppen, enkel och tillgänglig för alla. Läs mer om den nya e-tjänsten på Göteborgs Stads hemsida.

För mer information om CGI:s lösningar och tjänster inom området, kontakta:
Joakim Regnstrand, tfn: 031-7627594, e-post: joakim.regnstrand@cgi.com