Stockholm, 27 September 2016

CGI presenterade nyligen resultatet av Global 1000, en årlig utblick som utförs av CGI genom att personligen intervjua över 1000 beslutsfattare från 10 branscher och 20 länder. Den övergripande slutsatsen är entydig då de globala marknadstrenderna nu samverkar och påskyndar behovet av genomgripande förändringar. Både privata och offentliga organisationer behöver accelerera förflyttningen från att driva separata kundinriktade digitala projekt till att genomföra en omfattande digital transformation av hela verksamheten.

-  I årets CGI Global 1000, ser vi en enorm samsyn kring organisationers behov av att införa en mer expansiv digital omvandling genom att modernisera och ansluta sina befintliga system till en digital verksamhet och affärsmodell – både i Sverige och globalt, säger Pär Fors Sverigechef på CGI. Många har fram till nu drivit åtskilda digitala projekt men det är inte vägen framåt på sikt. De 1000 intervjuade beslutsfattarna pekar på att det enda sättet att vara med och tävla på morgondagens marknad, är genom att skapa uthålliga förändringar av affärsmodellerna som hjälper organisationer att drivas, förändras och växa bättre under nästa decennium. Vi har inte sett en sådan tydlighet i marknadsdynamiken sedan millennieskiftet.

I CGI Global 1000, identifierar organisationer fem huvudtrender som intensifierar deras behov av att transformeras:

  1. Över 70 % av ledarna betonar den ökande påverkan av konsumenternas digitala beteende. Kunderna förväntar sig personliga och sömlösa digitala upplevelser över olika kanaler – och beslutsfattare inom bank, detaljhandel och konsumenttjänster samt telecom ser en trend mot ”endast-digitalt”.
  2. Säkerhet börjar bli en differentiator för 62 % av organisationerna. Insatserna för cybersäkerhet mognar från att vara reaktiva och baserade på regel-efterlevnad till att vara proaktiva och fokuserade på att integrera säkerhet som en del av värdeerbjudandet.
  3. Hälften av organisationerna känner bördan av regulatoriska krav. Denna ständigt återkommande trend förstärks, där beslutsfattarna fokuserar på de väsentliga affärskonsekvenserna av integritets- och dataskyddslagar.
  4. En tredjedel av beslutsfattarna beskriver att strukturell förändring av deras affärsmodeller behövs. För första gången säger ledarna att de måste förändra hur deras organisationer är uppbyggda för att tjäna sina intressenter och sporra tillväxten.
  5. Nästan 30 % av organisationerna bedömer att IT och nya tekniker är en drivkraft för verksamhetsförändringar. IT är inte längre bara en möjliggörare utan en drivkraft för att skapa nya affärs- och verksamhetsmodeller. Över 70% av ledarna säger att de planerar att öka eller bibehålla sina IT-budgetar för att accelerera den digitala transformationen.

 

När organisationerna tar itu med dessa globala dynamiska krafter och börja genomföra fler verksamhetsomfattande digitala initiativ, konstaterar över 70% av ledarna att deras största utmaning är att genomföra de interna förändringarna.

-  Att anpassa sin organisation till den hastigt annalkande nya verkligheten är inte helt lätt, säger Pär Fors. Detta år är en digital brytpunkt för många. Den tidsram som organisationer trodde att de hade för den digitala transformationen har komprimerats och de påskyndar nu sin digitala agenda. För många ledare blir det nu nödvändigt att ta itu med sina mest komplicerade utmaningar, såsom att förändra kostnadsstrukturen för användandet av äldre plattformar, så att man kan investera i den digitala omvandlingen.

Om CGI Global 1000

CGI Global 1000 genomförs årligen som en serie av framåtblickande samtal mellan CGI:s konsulter och ledande verksamhets- och IT-chefer i privata och offentliga organisationer i hela världen. Under dessa diskussioner, delger beslutsfattare sina perspektiv på de trender som påverkar deras organisationer och hur de planerar att ta itu med utmaningarna och möjligheterna genom sina planer för verksamhets- och IT-prioriteringar. År 2016, intervjuade CGI:s medarbetare mer än 1000 beslutsfattare i 10 branscher i 20 länder, inklusive ingående diskussioner om digital transformation och cybersäkerhet. I Sverige har närmare 100 personliga intervjuer genomförts.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, telefon: 08-671 0662, e-mail: alexandra.karnlund@cgi.com

 

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 65 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.