Stockholm, 5 Januari 2016

Resultatet från den europeiska undersökningen “IT Outsourcing in European Banking and Capital Markets – Service Provider Landscape with PEAK Matrix™ Assessment 2015” visar att CGI är en marknadsledande leverantör av outsourcingtjänster till banksektorn.

Undersökningen ger en objektiv, jämförande bedömning av IT-outsourcing leverantörer i utvalda viktiga marknadssegment. Leverantörers marknadsframgångar och totala kapacitet är viktiga mätvärden i undersökningen. CGI är ett av ett fåtal företag som erkänns som marknadsledare inom IT outsourcing för den europeiska banksektorn.

-       Det är glädjande att se att CGI har en ledande position inom outsourcing i Europa. Det är en bekräftelse av vår starka ställning inom den finansiella sektorn i Sverige där vi ser att outsourcing nu ökar. De svenska bankerna tittar i ökande grad på sina Europeiska branschkollegor när globalisering, samt krav på säkerhet, ökar och nya regelverk införs. Att ta hjälp av en stark IT-partner och outsourcing är ett effektivt sätt att åstadkomma digital transformation och nya affärsmodeller, säger Magnus Lagercrantz, Director Financial Services, CGI Sverige.

Läs den internationella pressreleasen i sin helhet.